Podstawowe powody, stojące za decyzją o sprzedaży przedsiębiorstwa, można podzielić na dwie główne kategorie, wynikające z podejścia właścicieli do transakcji. Do pierwszej grupy należy zaliczyć przesłanki transakcyjne, dotyczące właścicieli, którzy planują sprzedaż biznesu z wyprzedzeniem, czasem praktycznie od momentu jego założenia. Druga grupa motywów transakcyjnych wiąże się z kompletnie odmienną sytuacją – sprzedażą nieplanowaną – i mogą one wynikać z przyczyn zdrowotnych, problemów rodzinnych (np. rozwód), nieporozumień między wspólnikami, trudności biznesowych, itp. Istnieje całe spektrum powodów, dla których właściciele decydują się sprzedać biznes.

Właściciele firmy mogą zupełnie nie brać pod uwagę sprzedaży, gdy niespodziewanie kontaktuje się z nimi inwestor, który oferuje niezwykle atrakcyjną cenę. Takiej oferty nie sposób odrzucić. Może zdarzyć się sytuacja, w której właściciel umiera, zaś jego spadkobiercy nie są zainteresowani prowadzeniem firmy.

Wiele decyzji o sprzedaży zapada na skutek zmieniających się warunków prowadzenia biznesu. Na przykład na rynek może wejść główny konkurent, zagrażając pozycji firmy. Ponadto właściciel może dostrzec inne zewnętrzne zagrożenia, przez które jego przedsiębiorstwo utraci przewagę konkurencyjną. Wprowadzenie nowej technologii przez konkurencję lub fuzja dwóch innych firm z branży również może negatywnie wpłynąć na prowadzenie biznesu przez dotychczasowych właścicieli jednocześnie, zmuszając ich do sprzedaży firmy.

Stworzenie kompletnej listy przyczyn sprzedaży biznesu jest właściwie niemożliwe, gdyż każda transakcja jest inna. Jednak jedno jest pewne, niestety w wielu przypadkach sprzedający nie planują sprzedaży biznesu do czasu, gdy są do niej zmuszeni. To z kolei powoduje, że cena sprzedaży nie jest tak wysoka jak mogłaby być, gdyby proces ten został przygotowany z odpowiednim wyprzedzeniem.