Marcin Wawrzynowicz: autor, Menedżer, Dział Doradztwa Podatkowego, Zespół Tax Enterprise, Biuro w Gdańsku

Marcin posiada szerokie doświadczenie w doradztwie podatkowym dla klientów z różnych branż. Pracując w KPMG swoje kwalifikacje wykorzystuje w praktyce w ramach bieżącego doradztwa, w szczególności w zakresie podatku CIT (ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących podatku u źródła) oraz VAT. Marcin doradza klientom z wielu sektorów, w tym branży produkcyjnej, energetycznej, budowlanej, spożywczej, handlowej i usługowej. Marcin posiada również doświadczenie w projektach związanych z postępowaniami i kontrolami podatkowymi z zakresu CIT i VAT.