Anna Lewandowska

Anna Lewandowska: autor, Konsultant, Dział Doradztwa Podatkowego, Zespół Global Mobility Services

Anna dołączyła do KPMG w 2018r. Ukończyła studia na kierunku prawo oraz finanse i rachunkowość. W swojej bieżącej pracy współpracuje z zagranicznymi biurami KPMG świadcząc usługi podatkowo-ubezpieczeniowe, dodatkowo bierze udział w procesie przygotowywania rocznych zeznań podatkowych. Autor komentarzy w prasie podatkowej.