Łukasz Kupiec

Łukasz Kupiec: autor, Menedżer, Dział Doradztwa Podatkowego, Zespół Zarządzania Wiedzą w Departamencie Podatkowym

Radca prawny, członek Zespół ds. Postępowań Podatkowych i Sądowych, KPMG w Polsce oraz Zespołu Zarządzania Wiedzą KPMG. Przed rozpoczęciem pracy w KPMG pracował w dziale podatkowym kancelarii prawnej stowarzyszonej z międzynarodową siecią firm audytorskich i doradczych. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu postępowań podatkowych i sądowoadministracyjnych, wsparciu oraz reprezentowaniu klientów w trakcie kontroli podatkowych, skarbowych i celno-skarbowych, postępowań pokontrolnych, postępowań przed sądami administracyjnymi. Zajmuje się również bieżącym doradztwem podatkowym dla wielu klientów korporacyjnych, w zakresie m.in. CIT, VAT, PIT i ubezpieczeń społecznych, podatku od nieruchomości, podatku akcyzowego, cen transferowych, prawa karnego skarbowego. Uczestniczy w projektach polegających na opracowywania wewnątrzkorporacyjnych procedur dotyczących procesów kalkulacji i sprawozdawczości podatkowej oraz procedur dotyczących zarządzania obszarami ryzyk podatkowych, w tym w zakresie zarządzania ryzykiem odpowiedzialności karnoskarbowej i odpowiedzialności podmiotów zbiorowych. Posiada również doświadczenie w zakresie doradztwo prawnego dla klientów korporacyjnych (prawo pracy, spółek handlowych, cywilne, karne skarbowe) oraz prowadzenia postępowań w tym zakresie przed sądami powszechnymi.