Małgorzata Chociaj-Årøen

Małgorzata Chociaj-Årøen: autor, Menedżer, Dział Doradztwa Podatkowego, Zespół ds. VAT, KPMG w Polsce

Małgorzata dołączyła do zespołu KPMG w 2013 roku.