• Iwona Krzemińska, autor |

30 sierpnia 2019 r. Dyrektor KIS wydał interpretację indywidualną dotyczącą opodatkowania podatkiem u źródła (WHT) płatności za reklamy i marketing internetowy (sygn. 0111-KDIB2-1.4010.338.2019.1.BKD), w której jedynie w części podzielił stanowisko podatnika.

Wskazana interpretacja została wydana na wniosek podatnika prowadzącego działalność w obszarze pozycjonowania dla wyszukiwarek internetowych, czyli usług optymalizacji treści stron internetowych świadczonych w celu uzyskania jak najwyższej pozycji tych stron w wynikach wyszukiwarek internetowych dla wybranych słów i fraz kluczowych.

Dodatkowo wnioskodawca prowadzi obsługę kampanii reklamowych, polegających na wyświetlaniu tzw. linków sponsorowanych z możliwością przekierowania (bezpośredniego przeniesienia użytkownika stron internetowych) z wyświetlanych linków na strony internetowe wskazywane przez klienta jako docelowe.

W interpretacji podatnik poszukiwał odpowiedzi na dwa pytania:

(1) czy w przypadku świadczenia usługi pozycjonowania i obsługi kampanii reklamowych w oparciu o model, w którym nie ponosi ekonomicznego kosztu usługi na rzecz klienta i dokonuje zamówienia usługi od zagranicznego kontrahenta zgodnie z dyspozycją klienta, obowiązany jest do pobrania podatku u źródła z tytułu świadczenia usługi oraz

(2) czy w przypadku zastosowania modelu zapłaty, w której konto reklamowe zasilane jest przez klienta wnioskodawca, obowiązany jest do poboru podatku u źródła.

Dyrektor KIS nie zgodził się z podatnikiem w zakresie odpowiedzi na pierwsze pytanie. W jego ocenie, w zakresie kampanii reklamowych bez nabycia usług od kontrahenta zagranicznego, czy też w oderwaniu od tych usług, wnioskodawca nie mógłby sam świadczyć usług. Z tej też przyczyny usługi nabywane od kontrahentów zagranicznych stanowią w istocie elementy usług oferowanych klientom wnioskodawcy, składając się na kompleksową usługę.

Dlatego też, w ocenie Dyrektora KIS, to wnioskodawca jest podmiotem, który w istocie nabywa usługę od podmiotu zagranicznego, co zapewnia mu możliwość świadczenia własnych usług dla swoich klientów. Nie ma zatem znaczenia, że koszt usługi nabywanej od kontrahenta zagranicznego jest wyodrębniony na fakturze wystawianej przez wnioskodawcę, czy też jest ujęty w odrębnej fakturze wystawianej oprócz faktury za usługi wnioskodawcy, jest to bowiem tylko techniczna kwestia rozliczeń pomiędzy wnioskodawcą a jego klientem.

W ocenie Dyrektora KIS zapłaty za usługi na rzecz podmiotu zagranicznego dokonuje wnioskodawca, tym samym to on będzie zobowiązany do poboru podatku u źródła, gdyż jak wynika z art. 26 ust. 1 ustawy o CIT, to podmioty, które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać w dniu dokonania wypłaty zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat.

Zatem w ocenie Dyrektora KIS wnioskodawca ma obowiązek pobrać WHT od należności z tytułu nabycia usług reklamowych od podmiotu zagranicznego – niezbędnych dla świadczenia usług przez wnioskodawcę na rzecz jego klientów, jeżeli sam dokonuje za nie zapłaty.

Taki obowiązek natomiast nie wystąpi w sytuacji, w której klienci wnioskodawcy sami będą dokonywali zapłaty za te usługi do zagranicznych dostawców.

Powiązane

Doradztwo podatkowe - sprawdź, jak możemy pomóc

Skontaktuj się z naszymi ekspertami, aby dowiedzieć się więcej