Oskar Wala

Oskar Wala: autor, Starszy menedżer, Doradztwo Podatkowe, Zespół ds. Postępowań Podatkowych i Sądowych

Posiada wieloletnie doświadzenie w doradztwie prawnym i podatkowym. Rozpoczął pracę w KPMG w 2008 r., w grupie postępowań podatkowych i sądowych. Specjalizuje się w reprezentowaniu podatników w toku porowadzonych przez organy podatkowe kontroli, a także na etapie postępowań podatkowaych i przed sądami administracyjnymi.