Karolina Jaskulska-Jarosz: autor, Supervisor, Dział Doradztwa Podatkowego, Zespół ds. Podatku Dochodowego od Osób Prawnych

Karolina dołączyła do KPMG w 2017 r. Obecnie jest starszym konsultantem w zespole Tax CTA w warszawskim biurze KPMG. Specjalizuje się w bieżącym doradztwie z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych w różnych sektorach gospodarki oraz doradztwie prawnym, a w tym w szczególności z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Ponadto, Karolina jest aplikantką radcowską Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.