Vi hjelper deg med gode kontrakter tilpasset deres behov

En god kontrakt er tilpasset situasjonen og tar høyde for fremtidige forhold for å minimere risikoen for konflikter og økonomiske tap. 

Vi hjelper deg med:

  • Kontraktsform og -spørsmål

  • Risikomomenter i kontrakter i anskaffelsesprosesser, inkl. adgang og forbehold

  • Forhandling i alle faser

  • Strategisk og operativ rådgivning 

  • Prosedyre for domstolene

  • Alternativ tvisteløsning

Teamet vårt

Vi har erfaring innen alt fra kontrakter som regulerer forretningsforhold mellom mindre næringslivsaktører, til komplekse multinasjonale kommersielle kontrakter i ulike bransjer og sektorer. Vi tror på viktigheten av samhandling for å sikre full situasjonsforståelse, målrettede forhandlinger og presis kontraktsutforming som tilrettelegger for smidig aktivitet. Vi bistår også i tvisteløsninger