Eksperthjelp gjennom hele prosessen

Strategi

Strategi

Vi har utviklet en metodikk som gjør strategi til handling og skaper konkrete resultater, som en integrert del av den overordnede forretningsstrategien eller som enkeltstående bærekraftstrategier. I vår strategirådgivning benytter vi FNs bærekraftsmål som rammeverk.

Implementering

En strategi har ingen verdi dersom den ikke blir levendegjort i organisasjonen. Vi bistår slik at strategiprosessen sitter i ryggraden hos alle medarbeiderne og gjør dem i stand til å se muligheter og tenke nytt.

Rapportering og verifisering

Rapportering gir innsikt i miljømessige, sosiale og styringsmessige (ESG) aspekter sammen med virksomhetens bidrag til FNs bærekraftsmål. Vi bistår slik at virksomhetens rapport følger anerkjente standarder og anbefalinger, og er bekreftet for å sikre relevant, nøyaktig og balansert informasjon.

Bærekraftig finans

Finanssektoren spiller en nøkkelrolle i omstillingen til en bærekraftig økonomi. Finansselskaper som forstår denne rollen vil være svært attraktive på markedet og godt posisjonert for vekst.  KPMG bistår selskaper med å utnytte muligheter, utvikle gode investeringsstrategier og håndtere risiko.

sand