Næringseiendom - fast eiendom

Næringseiendom - fast eiendom

I eiendomsbransjen stilles det høyere krav blant annet til risikostyring og kostnadskontroll enn tidligere. Sørg for at selskapet ditt er godt rustet!

Det stilles det høyere krav blant annet til risikostyring og kostnadskontroll.

Som en av få aktører i markedet rådgir KPMG jevnlig både innenfor de juridiske, regnskapsmessige og finansielle sidene ved næringseiendom og fast eiendom for øvrig. Vi tilbyr blant annet rådgivning og bistand knyttet til kjøp og salg av næringseiendom/eiendomsselskaper, eiendomsutvikling, finansiering, forvaltning, utleie og bistand knyttet til offentligrettslige spørsmål, herunder vedrørende plan- og bygningsrett, konsesjoner m.v. Ved eiendomsutvikling involverer vi våre skatte- og avgiftsadvokater for å sikre hensiktsmessig organisering av utviklingsprosjekter også med tanke på skatt og avgift.

Vi har særlig kompetanse innen:

  • Transaksjoner – fra bud/aksept til gjennomføring
  • Due diligence av juridiske, finansielle, skatte- og avgiftsmessige forhold
  • Eiendomsutvikling
  • Opsjonsavtaler for utviklingstomter
  • Leieforhold og spørsmål vedrørende løpende drift av næringseiendom
  • Plan- og bygningsrett
  • Tinglysning, herunder vedrørende dokumentavgift, servitutter m.v.
  • Tvisteløsning

Ta kontakt