Vend i tide, det er ingen skam å snu. Når personvernet går seg vill på norske byggeplasser

Debatt om påseplikt og personvern i bygg og anlegg

Kombinasjonen personvernlovgivning og utilstrekkelig regelverk for kontroll av lønns- og arbeidsvilkår skaper nye muligheter for useriøse aktører.

Stemmer det at veien til helvete er brolagt med gode intensjoner?

Tid: Tirsdag 13. august, kl. 16.00-17.00

Sted: Madam Reiersen, Nedre Tyholmsvei 3, Arendal

Kontaktpersoner hos KPMG: Torbjørn Amundsen, partner og leder for Foreign Business Services og Håkon Rakkenes, advokat og senior manager i Global Mobility Services.

Se arrangementet på Arendalsuka.no

Hvordan kan en entreprenør oppfylle påseplikten - plikten de har for å sjekke at deres underleverandører følger reglene for lønn og arbeidsvilkår - når underleverandører argumenterer mot kontrollen med personvern og GDPR?

Selskaper innen bygg- og anleggsbransjen opplever at underleverandører ikke vil eller kan utlevere personopplysninger om egne ansatte med henvisning til at utleveringen er ulovlig etter de nye personvernreglene (GDPR). De samme utfordringene synes også å møte andre aktører; byggherrer, hovedentreprenører og offentlige etater som forsøker å gjennomføre lovpålagt kontroll med lønns- og arbeidsvilkår.

Innsigelsene mot utlevering begrunnes med at lønns- og arbeidsvilkår er personopplysninger og at med mindre de er anonymisert, så foreligger ikke rettslig grunnlag til å kreve dem utlevert. Gitt at leverandører og underleverandører kan ha interesse av å ikke dele disse opplysningene, kan man mistenke at de påberoper seg GDPR-regelverket for å holde tilbake informasjon som potensielt kan avdekke ulovligheter og arbeidsforhold i strid med gjeldende norske krav til arbeids- og lønnsvilkår.

KPMG Law har engasjert seg sterkt i debatten om hvordan samfunnet skal beskytte seg mot useriøsitet, sosial dumping og arbeidskriminalitet. Høsten 2018 gjennomførte vi en analyse av hvordan reglene som er gitt for å kontrollere lønns- og arbeidsvilkår, står seg i forhold til de nye personvernbestemmelsene. Vår konklusjon er at regelverket ikke er tilstrekkelig klart og at dette hindrer gjennomføring av kontrollene som følger av påseplikten.

Er utviklingen villet? Stemmer det at veien til helvete er brolagt med gode intensjoner?

Vi inviterer til debatt om regelverket.

Deltagere:

Steinar Krogstad, nestleder, Fellesforbundet

Arild Grande, stortingsrepresentant (Ap), Arbeids- og sosialkomiteen

Guro Angell Gimse, statssekretær (H), Arbeids- og sosialdepartementet (invitert, ikke bekreftet)

Lars Mamen, prosjektleder, Fair Play Bygg

Ta kontakt