Satelittbasert vegprising – hvorfor trekker regjeringen bena etter seg?

Debatt om satelittbasert vegprising

Bør ikke vi være et foregangsland når det gjelder samfunnsøkonomisk effektive og bærekraftige bilavgifter? De teknologiske forutsetningene er der.

Satelittbasert vegprising.

Tid: Tirsdag 13. august, kl. 12.00-13.00

Sted: Madam Reiersen, Nedre Tyholmsvei 3, Arendal

Kontaktperson hos KPMG: Ståle Hagen, direktør og leder for sektoren Transport og Mobilitet

Se arrangementet på Arendalsuka.no

Brukerbetaling har i mange år vært et viktig prinsipp for finansiering av norsk veginfrastruktur. Men dagens system med bompenger treffer dårlig og til dels usolidarisk, er dyrt å administrere og har begrenset effekt som insentiv for mer miljøvennlig transport.

Over halvparten av Norges befolkning mener dagens ordninger med bompenge og bilavgifter bør erstattes av vegprising (pressemelding fra Bilimportørenes landsforening).

Hvorfor er regjeringen så skeptisk til å ta i bruk ny teknologi som kan skape avgiftsordninger som både er mer effektive, mer målrettede og som blir oppfattet som mer rettferdige?

Med IoT, GPS og stordata er det fullt mulig allerede i dag å innføre dynamisk vegprising der bilister betaler for bruk, slitasje og miljøutslipp. Dynamisk vegprising kan erstatte både bompenger og vegavgifter.

Datatilsynet har allerede konkludert at personvernhensyn ikke er til hinder for å utrede GPS-basert vegprising, men regjeringen vil kun utrede ny teknologi som kan erstatte dagens bompengeordning. Riktignok som en del av arbeidet med å utrede et bilavgiftssystem som er bærekraftig etter 2025. Men hvorfor må det ta så lang tid? Må det være politikerne som bestemmer dette eller kunne man gjort som i Sverige og overlate til fagmyndigheter å bestemme hvordan avgiftssystemet skal innordnes.

Norge har de teknologiske forutsetningene som skal til for å utvikle et system med satelittbasert vegprising og vi spør om ikke Norge bør være et foregangsland når det gjelder å innføre samfunnsøkonomisk effektive og bærekraftige bilavgifter.

Deltagere:

Gunnar Lindberg, Direktør, Transportøkonomisk institutt

Stig Skjøstad, administrerende direktør, NAF

Sverre Myrli, stortingsrepresentant (Ap), Transportkomiteen

Jon Gunnes, stortingsrepresentant (V), Transport- og kommunikasjonskomiteen

Jon Engen-Helgheim, stortingsrepresentant (Frp), Kommunal- og forvaltningskomiteen

Ta kontakt