Kan digitalisering og kommunesammenslåing true demokratiet?

Debatt om digitalisering, kommuner og demokrati

Bidrar digitalisering i Kommune-Norge til demokratiet vårt eller forsterker det utenforskap, mistillit og avmaktsfølelse?

Bidrar digitalisering i Kommune-Norge til demokratiet vårt?

Tid: Tirsdag 13. august, kl. 15.00-16.00

Sted: Madam Reiersen, Nedre Tyholmsvei 3, Arendal

Kontaktperson hos KPMG: Direktør og leder for sektoren Offentlig forvaltning: Ane Stray-Pedersen, Director og Head of Experience Design: Noni Løvvik, og Senior Manager og tjenestedesigner: Anita Jenbergsen.

Se arrangementet på Arendalsuka.no

Et enkelt søk på "demokrati og tillit i Norge" gir overskrifter som Farvel, demokrati?, Det knirker i vårt demokrati, Demokratiet forfaller, Sjarmen av et ungdommelig engasjement bleknet totalt fordi voksne ikke hadde tillitt til at de kunne klare å sette agendaen selv. Er vi på vei til å miste tillit til våre politikere og vårt demokratiske system? Hva er det som i så fall påvirker den tilliten?

Tankesmien Agenda viser i sitt notat "Demokrati under press?" at det er tydelige sosiale og geografiske forskjeller i hvem som deltar i og opplever at de har innflytelse på politikken.

Valgdeltakelsen synker i lokalvalg og ved siste kommunevalg opplevde vi den nest laveste valgdeltakelsen noensinne.

Tall fra SSB viser at 25 prosent av befolkningen har svært høy tillit til det politiske systemet, men samtidig at den er størst blant de som har høy utdanning, mest penger og som bor i området rundt hovedstaden. 

Vi spør:

  • Hva vil kommunesammenslåinger gjøre med demokratiet? Vil innbyggerne oppleve at de får mer medvirkning og at de kommer nærmere de som har makt, eller vil de oppleve avstand som gjør at engasjementet faller? Hvordan kan vi sikre at folk bryr seg, bidrar, er delaktige og har tillit til politikerne?
  • Eksponentielle teknologier og store mengder data endrer hvordan vi lever, jobber og organiserer oss. Kan vi bruke design og teknologi til å skape nye muligheter for å støtte og utvikle samtalen mellom våre demokratiske institusjoner og menneskene de representerer? Eller vil teknologien bidra til at flere faller utenfor samtalen?
  • Større kommuner og digitale løsninger skal gi hver og en av oss tilgang på bedre kommunale tjenester innen helse, utdanning, familie-  og arbeidsliv. Den enkelte skal selv administrere sine egne tjenester. Kontroll, oppfølging, rådgivning og informasjonsdeling skal automatiseres så langt det lar seg gjøre. Når algoritmer bygges inn i kommunenes forretningsmodeller, hvordan sikrer man at de bidrar til bærekraftige kommuner med engasjerte innbyggere og ikke bare til økonomisk kortsiktige gevinster?
  • Teknologi vil endre måten vi lever på. Hvilke verdier må vi ha med oss?

 

Deltagere:

Nicolai Astrup, digitaliseringsminister, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Lene Pettersen, antropolog og associate professor, avd. for Informatikk, Universitetet i Oslo

Rahman Chaudhry, student, Juridisk fakultet, Universitetet i Bergen

Hans Christian Westlye, direktør for teknologi og kunnskap, Virke

Finn Arild Bystrøm, rådmann, Seljord kommune

Ingvild Sundby, tjenestedesigner, Oslo kommune