Et todelt helsevesen – bør vi bekymre oss?

Debatt om et todelt helsevesen

Betyr private helseaktører liv eller død kun for den som har råd? Har ikke alle pasienter krav på den beste behandlingen tilgjengelig?

Er vi på vei mot en større todeling av helsevesenet?

Tid: Torsdag 15. august, kl. 09.00-10.00

Sted: Madam Reiersen, Nedre Tyholmsvei 3, Arendal

Kontaktpersoner hos KPMG: Clas Waagø-Hansen, direktør og leder for sektoren Helse.

Se arrangementet på Arendalsuka.no

Er vi på vei mot en større todeling av helsevesenet?  Er det offentlige helsevesenet "bakstreversk" når det gjelder å ta i bruk nye metoder og nye behandlinger?

Et todelt helsevesen har inntil nylig handlet om at mange av oss kjøper undersøkelser og behandling hos private aktører for å slippe å vente i det offentlige eller opplever at man ikke får gehør for de tjenestene man ønsker seg.

I dag har en halv million nordmenn helseforsikring som potensielt kan dekke behandling som ikke gis i det offentlige helsevesenet, og antallet med slik forsikring er stekt økende. I følge Kantar TNS sitt Helsepolitiske barometer for 2019 mener seks av ti nordmenn at vi har et todelt helsevesen i Norge.

Nylige avslag i Beslutningsforum for nye metoder for offentlig dekning av mulig livreddende kreftbehandling, aktualiserer problemstillingen knyttet til todeling av helsevesenet. Nye, potensielt avgjørende medikamenter er ikke funnet å gi tilfredsstillende kost/nytte i det offentlige og er derfor bare tilgjengelig hos private aktører, og for de som kan betale.

Hva er utfordringene ved en kraftigere todeling av helsevesenet?

  • En aldrende befolkning vil føre til økt etterspørsel av kostbar behandling knyttet til kreft, hjerte/kar-sykdommer og demens. Dette vil ta større andel av ressursene i det offentlige helsevesen.  Vil flere gå til det private?
  • Den teknologiske utviklingen skaper et større mangfold av pasientnære løsninger. Vil det offentlige helsevesen finne dette mer krevende å finansiere og implementere, enn private aktører.
  • Anskaffelsessystemene i det offentlige oppleves dels som rigide og sentraliserte, hvem satser på helseteknologibedriftene?    

Vi inviterer helsepolitikere og representanter fra både privat og offentlig helsevesen til en viktig debatt – som for en del pasienter kan bety liv eller død.

Deltagere:

Camilla Strandskog, stortingsrepresentant (H), Helse- og omsorgskomiteen

Ruth Grung, stortingsrepresentant (Ap), Næringskomiteen

Marit Hermansen, president, Den norske Legeforening

Marius Normann, overlege og onkolog, Aleris Kreftsenter

Stig Slørdahl, adm. dir. Helse Midt-Norge og leder av Beslutningsforum

Ta kontakt