KPMG på Arendalsuka

KPMG på Arendalsuka

KPMG er aktivt tilstede under Arendalsuka. Les mer om vårt program for 2019 under.

KPMG er aktivt tilstede under Arendalsuka. Les mer om vårt program for 2019 under.

Gjennom vårt arbeid som advokater, rådgivere og revisorer for både private og offentlige virksomheter, får vi stor innsikt i hvilke utfordringer vårt samfunn står overfor. Denne innsikten har vi de seneste årene tatt med oss til den årlige Arendalsuka og satt viktige problemstillinger på agendaen. Til debattene inviterer vi representanter for myndigheter, politiske partier, næringslivet og offentlige virksomheter som belyser problemstillingene fra ulike ståsted.

Arendal

Møt oss i Arendal 12. – 15. august 2019

Du finner oss hos Madam Reiersen ved Pollen hvor vi i år arrangerer fem spennende debatter. I tillegg finner du oss på KPMG-båten som ligger sentralt i havnen og vi inviterer kunder, kontakter og venner av KPMG til når som helst å stikke innom for en hyggelig prat. Arrangementene krever ingen påmelding, kun oppmøte etter førstemann til mølla-prinsippet. Alle debattene vil i bli live-streamet på Facebook for de som ønsker å følge med der.

Følg oss på Facebook, LinkedIn og Twitter for å få med deg de siste oppdateringene om KPMG på Arendalsuka.

Har du spørsmål eller ønsker samarbeid med oss i Arendal, kontakt gjerne en av kontaktpersonene under.

Vi ses på Arendalsuka!

Årets program:

Satelittbasert vegprising – hvorfor trekker regjeringen bena etter seg?

Tirsdag 13. august, kl. 12.00-13.00, Madam Reiersen

Norge har teknologiske forutsetninger som skal til for å utvikle et system med satelittbasert vegprising. Burde vi være et foregangsland når det gjelder å innføre samfunnsøkonomisk effektive og bærekraftige bilavgifter?

Les mer om arrangementet og se opptak av debatten.

 

Kan digitalisering og kommunesammenslåing true demokratiet?

Tirsdag 13. august, kl. 15.00-16.00, Madam Reiersen

Norsk demokrati står sterkt på tre pilarer: Tillit til det politiske system, medvirkning og valgdeltakelse. Men det er tegn i tiden som rokker ved disse pilarene. Bidrar digitalisering i Kommune-Norge til demokratiet vårt eller forsterker det utenforskap, mistillit og avmaktsfølelse?

Les mer om arrangementet og se opptak av debatten.

 

Vend i tide, det er ingen skam å snu – når personvernet går seg vill på norske byggeplasser

Tirsdag 13. august, kl. 16.00-17.00, Madam Reiersen

Kombinasjonen av ny personvernlovgivning og utilstrekkelig regelverk for kontroll av lønns- og arbeidsvilkår skaper nye muligheter for useriøse og kriminelle aktører i arbeidslivet.

Les mer om arrangementet og se opptak av debatten.

 

Skattedebatten: Skatteproveny i åpne økonomier - fri buffet eller tvangstrøye?

Onsdag 14. august, kl. 16.00-17.00, Madam Reiersen

I en stadig mer globalisert, åpen og gjensidig avhengig verden, er debatten om hvem som betaler skatt, hvor den betales og hvem som får gleden av inntektene, viktig.

Les mer om arrangementet og se opptak av debatten.

 

Et todelt helsevesen – bør vi bekymre oss?

Torsdag 15. august, kl. 09.00-10.00, Madam Reiersen

Betyr private helseaktører liv eller død kun for den som har råd? Har ikke alle pasienter krav på den beste behandlingene tilgjengelig eller er det bare de som kan betale som skal få glede av det?

Les mer om arrangementet og se opptak av debatten.