Kirsti Merethe Tranby skal lede satsningen på innsiktsdrevne og teknologiske tjenester i KPMG Financial Services. 

– Dette skal bli moro, og jeg gleder meg til å ta fatt på den nye arbeidshverdagen med resten av KPMG, sier Kristi Merethe Tranby.

Mandag 19. september tar hun over som leder av Financial Services i KPMG.

I rollen skal hun blant annet løfte KPMGs satsning på innsiktsdrevne og teknologiske tjenester.  

– Med åtte års erfaring fra en Big4-aktør får jeg nå muligheten til å være med å bygge opp et av KPMGs sentrale satsningsområder.

– Det er et stort potensial i markedet, og jeg gleder meg til å jobbe med å avdekke hvilken posisjon KPMG skal ta, og ikke minst, hva kundene ser etter, sier Tranby.

Kirsti Merethe Tranby går fra Deloitte til lederrolle i KPMG Financial Services

Kirsti Merethe Tranby går fra Deloitte til lederrolle i KPMG Financial Services

Ettertraktet kompetanse

Kirsti Merethe Tranby kommer fra rollen som Nordic Banking and Capital Market Leader i Deloitte, der hun også har ledet selskapets bærekraftssatsning.

Hennes solide erfaring fra bank- og finans i Norden suppleres med spisskompetanse på strategi, endringsledelse, IT- og forretningsinitierte prosjekter i banksektoren.

– Jeg trives godt i skjæringspunktet mellom forretning og IT, sier Tranby.

Med sin inkluderende og samarbeidsorienterte lederstil, ønsker Tranby å skape muligheter for en den enkelte i sine roller.

– Vi er storfornøyde med å ønske Kirsti Merethe velkommen til oss, sier Advisory-leder Rune Skjelvan.

– Kirsti Merethe har med seg høyst relevant og ettertraktet erfaring. Dette er et område som utvikler seg stadig, og i KPMG skal vi sikre at vi har kompetansen og nettverkene til å levere innsiktsdrevne og teknologiske tjenester som skaper den bærekraftige verdiskapingen organisasjoner i dag krever, forklarer Skjelvan. 

Reell endring

Tranby har hele sin karriere jobbet med strategi og transformasjon, og har også et stort ønske om å hjelpe kunder gjennomføre og operasjonalisere strategiene. 

– Det er på denne måten KPMG og kundene kan sikre reelle effekter og endringer, sier Tranby.

– Teknologi er kun verktøy, det er mennesker som skaper endringen. Bank og forsikringskunder må være oppmerksomme på den store omstillingen Norge står ovenfor.

Sektoren er en katalysator for å skape vekst og endring, for å løse de store utfordringene som verden står ovenfor i dag.

– Det er viktig for meg å ikke miste kunden av syne. Vi som virksomhet må også tenke på kundens kunder.

– Jeg skal jobbe for at både jeg og mine nye kollegaer har forståelse for hva som rører seg der ute, slik at vi kan være sikre på at vi er relevante i dialog med eksisterende og fremtidige kunder, avslutter Tranby. 

 Kristi Merethe Tranby skal lede satsningen på innsiktsdrevne og teknologiske tjenester i Financial Services.

Kristi Merethe Tranby skal lede satsningen på innsiktsdrevne og teknologiske tjenester i Financial Services.

Vil du snakke med KPMGs eksperter på finansielle tjenester?

 

Ta kontakt med Rune Skjelvan, så setter han deg i kontakt med spisskompetansen du trenger.

 

Rune Skjelvan, partner og leder i KPMG Advisory

Mobil: +4740639732

Mail: rune.skjelvan@kpmg.no