Som en del av FRIs Frisone-kampanje setter KPMG nå fokus på hatkriminalitet mot skeive.  – Hos oss skal det være plass til alle, sier Kine Kjærnet, som leder selskapets mangfolds- og inkluderingsarbeid.

– Vi svarte selvfølgelig ja da FRI spurte om vi ville være med å sette fokus på hatkriminalitet mot skeive, sier Kine Kjærnet, som leder inkluderings- og mangfoldsarbeidet i KPMG.

I en undersøkelse utført av BUFDIR oppgir en av fire skeive at de har blitt truet med vold i løpet av de siste fem årene. Samtidig viser tall fra Politidirektoratet at rundt en fjerdedel av all hatkriminaliteten i Norge er rette mot skeive personer.

– Hatkriminalitet er straffbare handlinger som er motivert av hat eller negative holdninger mot noen på grunn av hudfarge, nasjonale eller etniske opprinnelse, religion eller livssyn, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og/eller nedsatt funksjonsevne, forklarer juridisk rådgiver i FRI, Elsa Skjong.

Hatkriminalitet kjennetegnes blant annet ved at den rammer flere enn de som faktisk blir utsatt for den kriminelle handlingen, forteller Skjong.

– Hvis for eksempel en skeiv person blir utsatt for hatkriminalitet kan det skape frykt hos mange andre skeive. I tillegg sprer det frykt blant andre minoriteter. Slik kan en kriminell handling ramme hele grupper av mennesker, sier hun.

Elsa Skjong

Elsa Skjong, juridisk rådgiver i FRI

For å øke kunnskapen rundt denne problematikken lanserte FRI tidligere denne måneden kampanjen «Fri-sone». Gjennom kampanjen kan virksomheter forplikte seg til å bli såkalte fri-soner. Altså steder der skeive kan føle seg trygge og vite at hatkriminalitet blir tatt på alvor.

– For oss i FRI er det veldig fint å få en bedrift som KPMG med på laget. Jo flere vi er som står sammen mot hatkriminalitet og jo mer kunnskap vi har om det, jo bedre rusta er vi til å nettopp jobbe mot det. Derfor er vi veldig glade for å få med oss gode aktører som forplikter seg til å stå opp mot hatkriminalitet, forklarer Skjong.

Alle virksomheter som deltar i Fri-sone-kampanjen blir bedt om å gi sine ansatte en introduksjon til temaet hatkriminalitet. Gjør de det og samtidig sier at de vil stå opp mot hatkriminalitet, kan de kalle seg en Fri-sone.

– Det er viktig for oss at mangfolds- og inkluderingsarbeid er noe vi arbeider med kontinuerlig, og at det ikke bare er knyttet til markeringer som Pride og 8. mars. Frisone-kampanjen passer veldig godt inn i dette arbeidet, og gleder oss til å bli med, avslutter Kjærnet.

   – Det er viktig for oss at mangfolds- og inkluderingsarbeid er noe vi arbeider med kontinuerlig, og at det ikke bare er knyttet til markeringer som Pride og 8. mars. Vårt mål er å ha prosesser og systemer som fremmer mangfold og likestilling og hindrer diskriminering.  Frisone-kampanjen passer veldig godt inn i dette arbeidet, og gleder oss til å bli med, avslutter Kjærnet.

Kine Kjærnet

Kine Kjærnet, Partner