I en tid med en global pandemi, klimaendringer, tap av biologisk mangfold og økte ulikheter, er selskapers bidrag til å løse disse problemene viktigere enn noensinne. Bedriftenes evne til å ivareta miljømessige og sosiale forhold, samt eierstyringen (ESG) har blitt en topprioritert på investorenes agenda. Styrer og ledere ser i økende grad ESG som viktig for langsiktig verdiskaping og trenger å møte investorers etterspørsel etter ESG-informasjon på en måte som gir verdi for selskapet og til samfunnet.

Som et svar på dette jobbet vi med World Economic Forum, Bank of America og de andre i Big 4 for å identifisere et felles rammeverk for bærekraftsrapportering.

Vi er glade for å kunne dele en implementeringsguide som introduserer dette rammeverket og gir en enkel tilnærming som hjelper deg å komme i gang med, eller jobbe videre på ESG-rapporteringsreisen.

Uansett hvor du befinner deg i denne reisen kan vi i KPMG hjelpe deg. Last ned rapporten og ta kontakt for mer informasjon.