Skattemyndigheter øker bruk av ny teknologi

Skattemyndigheter øker bruk av ny teknologi

Skattemyndigheter tar i bruk dataanalyse og kunstig intelligens, viser KPMG-undersøkelse. Over halvparten av respondentene opplever at skattemyndighetene har gjort betydelige investeringer på området.

1000

Kontaktperson

Anders Liland

Advokat/Partner

KPMG i Norge

E-post

En KPMG-undersøkelse viser at skattemyndighetene verden over bruker dataanalyse og kunstig intelligens i langt større grad enn før. Undersøkelsen ble gjort i juli 2018 internt i regi av KPMG’s Global Tax Dispute Resolution & Controversy-nettverk i 41 land.

Undersøkelsen viser økt bruk av teknologi ved bokettersyn og skattekontroller. Den viser også at den økte bruken er et globalt fenomen og at skattemyndighetene verden over aktivt følger opp OECDs digitaliseringsarbeid.

Robotmeme

58 prosent av respondentene i undersøkelsen mener at deres lokale skattemyndigheter har gjort betydelige investeringer i teknologi. 17 prosent av respondentene opplever at myndighetene kun har automatisert administrative funksjoner som i liten grad påvirker de skattepliktige.

Bruk av ny teknologi brukes av skattemyndighetene i større og større grad for innhenting av informasjon, den gir tilgang på annen type informasjon enn tidligere samtidig som den brukes til å analysere data som skattemyndighetene allerede sitter på. Bruken av den nye teknologien gir tilgang på informasjon mer effektivt og tidvis "in real time". Alt dette fører til utfordringer for multinasjonale selskaper. Ofte må de svare på forespørsler parallelt fra skattemyndighetene i en rekke land.

© 2023 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Ta kontakt

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.