KPMG Law rangert som ledende innenfor 'Transfer Pricing'

KPMG Law rangert som ledende på 'Transfer Pricing'

'World Transfer Pricing' som for femte året har rangert de ledende rådgivningsfirmaene i verden på transfer pricing, trekker frem KPMG Laws brede kompetanse og holistiske perspektiv som avgjørende for plassering i Tier 1-kategorien.

1000

I begrunnelsen fra 'World Transfer Pricing' trekkes advokatene og partnerne, Per Daniel Nyberg og Svein Andresen frem. Teamet på 12, inkludert tre partnere, har et ledende omdømme innenfor internprising og bistår med et bredt tjenestespekter. Dette inkluderer operasjonell internprising, implementering, restruktureringer, internprisingsdokumentasjon, risk management, tvisteløsning og verdikjedeanalyse. 

En annen partner de trekker frem er Jan Samuelsen, med særskilt kompetanse innenfor internprising for petroleumssektoren med mer enn 25 års erfaring innenfor olje- og gassektoren. 

'World Transfer Pricing 2018' baserer sin rangering på uavhengig research og intervjuer med klienter og andre rådgiver.

© 2023 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Ta kontakt

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.