Hvordan kan styret kapitalisere på aktivistiske aksjonærer?

Kan styret kapitalisere på aktivistiske aksjonærer?

- Jeg mener at selskapets ledelse bør se på aktivistiske aksjonærer som en mulighet for utvikling av egen virksomhet, sier Thore Kleppen, partner i KPMG. Det er gode eksempler, også fra Norge, hvor gode innspill kunne vært lyttet til på et tidligere tidspunkt.

1000

Kontaktperson

Bilde av Thore Kleppen

Partner, Audit

KPMG i Norge

E-post
Digital tavle

En aktivistisk aksjonær er en aksjonær, ofte med en begrenset eierandel, som bruker offentligheten til å øve press på virksomhetens ledelse. Aktivistens målsettinger vil variere fra finansielle (som en endring i strategi,
finansieringsstrategi, eller kostnadskutt) til ikke-finansielle (les f.eks avvikling av virksomhet i spesiell land, avvikle miljø-ødeleggende virksomhet eller hindre brudd på menneskerettigheter). Poenget er at en begrenset eierandel gir stor påvirkning til en billig penge. 

Under KPMGs internasjonal rundebordskonferanse ”Rethinking Shareholder Engagement in the Age of Investor Activism” var det bred enighet om at det å se egen virksomhet gjennom investorøyne både kan forberede deg på kritiske investorspørsmål, men også gi styremedlemmer en dypere forståelse av egen virksomhets styrker og utfordringer.

Mange av de selv de aktivistiske investorene sitter med grundige analyser og bransjeerfaring. De har et kritisk syn på kvaliteten i virksomhetens totale resultater. Rundt seg har de miljøer som gjør at de med tyngde kan involverer seg i strategiske valg, evaluering av ledelse og styret, optimalisering av drift og kapitalanvendelse og eierstyring.

Stadig flere tar konsekvensen av dette og tatt en offensiv tilnærming til
hvordan de jobber med sine eiere. Internasjonalt er det dog bare 40% som har satte dette arbeidet i system. Spørsmålet styret og revisjonsutvalget bør stille er:

  • Har vi aktivistiske aksjonærer? Skjønner vi deres agenda?
  • Hvordan jobber egen ledelse med å ta tak i denne?
  • Vet vi hvem de er? Hvordan samhandler vi med de største?
  • Hvordan responderer generelt selskapet på aktivistiske aksjonærer når de aksjonerer?
  • Hvilke personer i ledelsen bør ha et ansvar og hva gjør de?

Kontaktperson

Thore Kleppen, Partner
+47 4063 9515
thore.kleppen@kpmg.no

© 2023 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Ta kontakt

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.