De neste 3 årene blir viktigere enn de forrige 50

Nå eller aldri: Tre avgjørende år

I en ny KPMG-rapport sier internasjonale toppledere at de kommende tre årene vil bringe med seg større omveltninger enn de forrige femti årene til sammen. Fire av ti ser for seg at det blir nødvendig med betydelige endringer for å henge med.

1000
CEO Outlook 2016

Den nye, globale spørreundersøkelsen CEO Outlook Survey 2016 viser at verdens toppsjefer tror næringslivet går utfordrende tider i møte.

Blant respondentene i undersøkelsen – nær 1.300 toppledere fra selskaper i ti land – tror 72 prosent at de kommende tre årene vil være mer avgjørende for deres bransje enn de forutgående 50 årene til sammen har vært. 41 prosent av de spurte sier de legger opp til omfattende endringer i sitt selskaps driftsmodell gjennom de neste tre årene.

Tror på seg selv

Men selv om toppsjefene tror på omveltninger og store utfordringer, ser de ikke for seg noen større makroøkonomiske problemer. De utviser også stor tro på sin egen evne til å lede bedriften gjennom de kommende, utfordrende tidene:

  • 89 prosent føler seg trygge på at deres selskap vil vokse, 86 prosent tror på vekst i den hjemlige nasjonaløkonomien, og 80 prosent tror verdensøkonomien vil peke oppover.
  • Nær halvparten (48 prosent) av topplederne tror selskapets topplinjevekst vil ligge mellom to og fem prosent i perioden.
  • Mesteparten av denne veksten skal komme fra nye produkter (22 prosent), nye kunder (26 prosent, nye markeder (25 prosent) og nye kanaler (22 prosent).

– Toppsjefene innser at deres selskaper må være en drivkraft for å skape dyptgripende endringer i bransjen, og de forstår at det er nå eller aldri, sier Rune Skjelvan, KPMG-partner og leder for selskapets rådgivningsvirksomhet i Norge.

– For å kunne bli en slik drivkraft, satser toppsjefene på å utvikle organisasjonens evner slik at den kan være forberedt på en fremtid som skiller seg ganske markant fra den hverdagen de lever i nå. Her vil avansert teknologi og mer spesialisert kompetanse definerer konkurransebildet i langt større grad enn i dag, sier han.

Teknologi er en utfordring

Én slik teknologisk omveltning er cyber-sikkerhet, og respondentene vurderer nå dette som en av de fem viktigste risikofaktorene i sin hverdag. 72 prosent av de spurte medgir at deres organisasjon ikke fullt ut er forberedt på å takle konsekvensene av en større cyber-hendelse. Toppsjefene føler seg også usikre på om organisasjonen har tilstrekkelig sofistikert analysekompetanse og dataforståelse.

Da kan det passe godt at flere av respondentene ser for seg å gjøre betydelige teknologi-relaterte investeringer over de kommende tre årene, enten det er innen dataanalyse (25 prosent) eller cybersikkerhet (22 prosent).

– Mindre enn en tredjedel av dem regner sin egen organisasjon som ledende innen data og analyse per i dag. Dette forklarer nok delvis at så mange som 96 prosent av de spurte vil øke arbeidsstokken i den kommende perioden. Hele 61 prosent ser faktisk for seg å gjøre dette allerede i løpet av de kommende 12 månedene, sier Skjelvan.

© 2023 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Ta kontakt

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.