Anne-Berit Østby Rike

Senior Manager / Advokat

KPMG in Norway

Anne-Berit arbeider hovedsakelig med offentlige anskaffelser og EU-/EØS-rett. Hun er tilknyttet området Public Procurement hvor hun bistår både oppdragsgivere og tilbydere med kvalitetssikring og gjennomføring av anskaffelser. Ved eventuell klage-/tvisteoppfølging vil hun kunne bistå overfor klagenemnd for offentlige anskaffelser (KOFA) og domstolene. Hun har over 10 års erfaring med anskaffelsesområdet og har med det en høy kompetanse innenfor blant annet forhandlinger og tvisteløsning. Anne-Berit har særlig erfaring innenfor forsvarssektoren og bransjene logistikk og IKT. Hun blir også ofte benyttet som kurs- og foredragsholder.

Kontakt

E-post: Anne-berit.rike@kpmg.no
Telefon: +47 979 59 180
Linkedin

  • 2011-2012: LLM European Business Law, Université Aix-Marseille

  • 2006-2012: Master i rettsvitenskap UiT

  • 2006-2006: Cours de civilisation francaise – Université Paris-Sorbonne

  • 2021-d.d : KPMG Law AS

  • 2016-2021: Innovasjon Norge

  • 2012-2016: Forsvarets Logistikkorganisasjon