Lars Inge Pettersen

Partner

KPMG i Norge

Lars er partner, statsautorisert revisor og autorisert finansanalytiker. I oktober 2019 overtok han som Administrerende direktør og Senior Partner i KPMG, før det var han leder for Audit. Lars har lang og allsidig erfaring fra revisjon og rådgivning. Lars kom til KPMG som partner høsten 2008. Han hadde da vært tre år i Petroleum Geo-Services (PGS) med overordnet ansvar for kvaliteten på den finansielle rapporteringen under IFRS (og US GAAP). Lars er også deltaker i KPMGs Centre of Excellence Financial Instruments. Lars har omfattende erfaring fra revisjon og rådgivning relatert til banker og børsnoterte foretak. Lars har også internasjonal erfaring fra å arbeide med regnskapsfaglige problemstillinger og han er også medlem av fagorgan IFRS i Norsk Regnskaps Stiftelse. Lars holder ofte foredrag om NGAAP, IFRS og øvrige regnskapsfaglige problemstillinger, og han anses å være en av de fremste i Norge innen sitt fagfelt. Lars er også tilknyttet KPMGs fagavdeling FRR. Lars arbeider primært med kunder innen finans og energi og han leder Audits finanssatsning.

Kontakt

E-post: lars.inge.pettersen@kpmg.no
Telefon: +47 4063 9466
LinkedIn

 • Bankvirksomhet
 • Biovitenskaper
 • Energi og naturressurser
 • Legemidler
 • Revisjon
 • Rådgivning
 • Skipsfart og havner
 • Transport og logistikk
 • Økonomitjenester
 • 1997, Autorisert finansanalytiker

 • 1995, Statsautorisert revisor Norges Handelshøyskole (NHH)

 • IFRS

 • GAAP/US GAAS

 • 2008 - d.d., KPMG AS, Partner fra 2008

 • 2005 - 2008, Petroleum Geo-Services ASA, Vice President & Technical Director GAAP

 • 2001 - 2005, Andersen/EY, Senior Mananger Audit and Advisory (Transaction Advisory Services)

 • 1997 - 2001, Oslo Børs, Fagdirektør aksjeavdelingen

 • 1991 - 1996, Deloitte, Revisormedarbeider