Marie Ørbeck-Nilssen

Director | Audit

KPMG in Norway

Marie er statsautorisert revisor og har jobbet i KPMG siden 2014. Fra hun startet i KPMG har Marie jobbet med både store børsnoterte selskap og mindre selskap med varierende selskapsstruktur. Hun har sterk kompetanse innenfor IFRS, konsolidering, rapportering, sertifisering, samt spesifikke norske forhold. Marie leder og koordinerer revisjoner av store og komplekse oppdrag og har med denne erfaringen opparbeidet seg verdifull innsikt i prosesser og aktiviteter i en rekke delsegmenter over en gruppes verdikjede. Ved å jobbe med noen av våre største børsnoterte konsern innenfor forskjellige bransjer som aluminium, shipping, energi og teknologi har Marie også betydelig erfaring med komplekse transaksjoner og refinansieringer.

Kontakt

E-post: marie.orbeck-nilssen@kpmg.no
Telefon: +47 40 63 93 88
LinkedIn

  • Master i Regnskap og Revisjon (MRR), Handelshøyskolen BI Oslo

  • Master in Economics and Business Administration, International Business, Copenhagen Business School

  • Bachelor in Economics and Business Administration, Copenhagen Business School

  • IFRS Akkreditert

  • Statsautorisert revisor