Hanne Aarvold Myrland

Advokatfullmektig/Senior, indirect tax

KPMG i Norge

Hanne Myrland er en del av selskapets merverdiavgiftsgruppe, hvor hun arbeider med en variert portefølje av problemstillinger for selskaper og offentlige virksomheter/institusjoner. Hanne arbeider som advokatfullmektig med avgiftsrådgivning overfor både nasjonale og internasjonale klienter. Oppgavene spenner fra registrering og rådgivning ved etablering av utenlandske foretak med tidsbegrenset virksomhet i Norge, til korrespondanse med avgiftsmyndighetene og advokater, samt større og mindre enkeltstående utredningsoppgaver og løpende rådgivningstjenester. Hanne har særlig erfaring fra flere prosjekter innenfor fast eiendom, med problemstillinger innen blant annet frivillig registrering, justeringsregler og forholdet til kompensasjon som kan være relevant for prosjekter innen bygg-, anlegg og eiendom.

Kontakt:

E-post: hanne.myrland@kpmg.no
Telefon: +47 4551 1990
LinkedIn

  • 2017 Rettsvitenskap, Universitetet i Oslo

  • 2018 – dd. KPMG Law Advokatfirma, Advokatfullmektig/Senior