Ståle Hagen

Director

KPMG i Norge

Ståle har vært ansatt i KPMG siden januar 2018. Han er leder for sektoren Transport og Mobilitet i KPMG Advisory.

Fra 2014 til 2018 jobbet Ståle med ulike reformer innen samferdsel og kollektivsektoren i Jernbaneverket og Jernbanedirektoratet. Ståle har lang erfaring med å skrive utredninger og beslutningsgrunnlag, blant annet som la grunnlaget for reformer som regjeringen ønsket å gjennomføre. Ståle skrev blant annet om grunnlaget for konkurranseutsetting av jernbanen og organisatoriske endringer i sektoren som følge av dette. I tillegg var Ståle delaktig i arbeidet med utskillelsen av Entur, Norske Tog og Mantena fra NSB og samlingen av all jernbanerelatert eiendom i Bane NOR Eiendom AS. Ståle var delprosjektleder i etableringsprosjektet av Bane NOR og Jernbanedirektoratet og var blant annet prosjektleder for å etablere en digital plattform for direktoratet hvor Ståle hadde som mål å skaffe en moderne og sikker skybasert IKT-plattform inkl arkiv- og samhandlingsløsning. Direktoratet klarte å være den første offentlige virksomhet som var 100% basert på skytjenester.

Ståle har bred erfaring med prosjektledelse og implementering, både fra offentlig forvaltning, privat næringsliv og frivillige organisasjoner. Han har også meget omfattende erfaring med analyse- og utredningsarbeid innen offentlig forvaltning og transport og infrastruktur. Ståle har blant annet tatt initiativ til å skrive en omfattende utredning om organisering og finansiering av samferdselssektoren i Norge. Se link

Ståle har vært en aktiv og nær rådgiver for ledergrupper og ledere, og vært en betydelig aktør i en rekke store omstillings- og endringsprosesser. Ståle er god på å formidle både skriftlig og muntlig, og han har et betydelig nettverk i offentlig forvaltning og i nærings- og organisasjonslivet.

 

Kontakt

E-post: stale.hagen@kpmg.no

Telefon: +47 976 78 305

LinkedIn

 • Bedriftsløsninger
 • IT-infrastruktur
 • IT-organisasjon
 • IT-strategi
 • IT-transformasjon
 • Informasjonsforvaltning
 • Infrastrukturutvikling
 • Innovasjon
 • Megatrendek
 • Urbanisering
 • 2008, Samfunnsøkonomi, Handelshøyskolen BI Oslo

 • 1998, Bedriftsøkonomi, Høyskolen i Tromsø

 • 1995, Forsvarets sikkerhets- og etterretningshøyskole

 • 1993, Løytnant - Akademisk lederutdanning, Krigsskolen Linderud

 • 1990, Fenrik, Befalsskolen for feltartilleriet

 • 2019, Prince 2 Foundation

 • 2019, Lean Green Belt, Cardiff University

 • 2014 - 2018, Jernbaneverket/Jernbanedirektoratet, Avdelingsdirektør

 • 2011 - 2014, Civita AS, Administrasjons- og økonomisjef

 • 2008 - 2011, Oslo kommune/Byrådsavdeling for byutvikling, Byrådssekretær

 • 2003 - 2008, Forsvarsstaben, Seksjonssjef økonomi & IKT/Controller, sikkerhetsoffiser

 • 2000 - 2003, Involve Learning AS, Teamleder/Senior project manager