Pandemien er langt fra over. De store økonomiene viser tegn til endring, med stadig sterkere fokus på langsiktighet og bærekraftig vekst — en situasjon som byr på både muligheter og økt risiko.

Rapporten Global Economic Outlook 2021 tar et dypdykk inn i tallene og ser på de underliggende trendene og driverne for verdens fremtidige økonomiske utviklingsmuligheter.

Et av hovedtemaene I årets rapport er usikkerheten knyttet til økt inflasjonsrisiko.

De komplekse problemene i internasjonale forsynings- og leverandørkjeder, ujevn respons i måten nasjoner har møtt og taklet COVID-19-situasjonen på, og utfordringer knyttet til knapphet på arbeidskraft er også gjenstand for analyse.

Last ned rapporten Global Economic Outlook 2021 her: