Dato: 14. juni 2024
Tid: 09.00 – 11.45 med påfølgende lunsj (registrering fra 8:30)
Sted: KPMGs lokaler i Kanalveien 11
Deltakeravgift: Gratis

Bli med på møteplassen for deg som jobber med – og må holde deg oppdatert på – ESG-rapportering og IFRS.

 

 

PROGRAM

Hva er topplederne opptatt av – i hvilken grad står bærekraft på agendaen?

Rune Skjelvan, administrerende direktør i KPMG Norge, har intervjuet toppsjefer i Norges ledende virksomheter. I en fersk rapport får vi et unikt innblikk i norsk virksomhetsliv anno 2024. Han vil legge frem høydepunkter fra funnene og forklare hva topplederne er mest bekymret for.

Rune Skjelvan, administrerende direktør i KPMG


The Heat is on – en temperaturmåling av norske selskapers rapportering av klimaforhold i 2023-regnskapet

KPMG har foretatt en gjennomgang av 2023-årsrapportene for børsnoterte foretak på Vestlandet. Vi har sett nærmere på i hvilken grad selskapene reflekterer klima- og miljøforhold i sin regnskapsrapportering.

Øivind Sivertsen, senior manager audit i KPMG


ESG attestasjon - hva forventer revisor?

Attestasjon fra revisor sikrer tillitt til bærekraftsrapporten. CSRD få anvendelse for selskapene og med det følger et krav om attestasjon. I første omgang skal attestasjonen gis med begrenset sikkerhet (limited assurance), før den på lengre sikt skal gis med betryggende sikkerhet (reasonable assurance).

Ståle Christensen, partner audit i KPMG

Susanne Totland, manager audit i KPMG


Analyse av klimarisiko i Eviny

Eviny har mange installasjoner og anlegg rundt om i landet, og virksomheten er således i stor grad påvirket av klima- og miljøforhold. KPMG har bistått dem i analysearbeidet. Bærekraftsansvarlig i Eviny, Daniel Syslak, og KPMGs rådgiver, Else Tonstad, gir en oversikt.

Daniel Syslak, bærekraftsansvarlig i Eviny
Else Tonstad, senior manager ESG i KPMG

 

Utvalgte IFRS-problemstillinger

Vi vil  ta for oss Finanstilsynets aktiviteter siden sist samt utvalgte norske problemstillinger som er relevant for foretak som rapporterer etter IFRS.

Mats Aaberg, director audit i KPMG
Øivind Sivertsen, senior manager audit i KPMG


IFRIC agendabeslutninger og IASB arbeidsplan

Brian O’Donovan, en ekte norgesvenn og KPMGs IFRIC-medlem (IASBs fortolkningskomité) gir oss innblikk i nye standarder og IASBs prosjektplan.

Brian vil blant annet ha en gjennomgang av IASBs mange prosjekter knyttet til klima i finansregnskapet.

Brian O’Donovan,, Partner IFRG, KPMG
 

Praktisk informasjon

For de som ønsker, inviterer vi på en enkel lunsj etter innleggene er ferdig, ca. kl. 12.00.

Foredragene vil foregå på norsk og engelsk (Brian O’Donovan). 

Du møter:

Brian O'Donovan

Brian O'Donovan, Partner IFRG, KPMG

Rune Skjelvan

Rune Skjelvan, KPMG

Ståle Christensen

Ståle Christensen, KPMG

Else Tonstad, Senior manager, ESG advisory i KPMG

Else Tonstad, KPMG

Daniel Syslak

Daniel Sysinak, Eviny

Mats Aaberg

Mads Aaberg, KPMG

Øyvind Sivertsen, KPMG

Øyvind Sivertsen, KPMG

Susanne Totland, Manager, revisjon i KPMG

Susanne Totland, KPMG

informative image