Dato: 13. juni 2024
Tid: 09.00 – 16.00
Sted: Ambassaden (gamle amerikanske ambassaden), Henrik Ibsens gate 48, Oslo
Deltakeravgift: 1900,-

Bli med på årets viktigste møteplass for deg som jobber med – og må holde deg oppdatert på - ESG-rapportering og IFRS.

Velkommen til konferanse 13. juni!

Program

Dette holder topplederne våkne om natta

Rune Skjelvan har intervjuet toppsjefer i Norges ledende virksomheter til en fersk rapport. Han sitter igjen med et unikt innblikk i norsk virksomhetsliv anno 2024. Nå kommer han for å legge frem høydepunkter fra funnene og forklare hva topplederne er mest bekymret for.

Rune Skjelvan, Administrerende direktør i KPMG


Statens forventninger til bærekraft og ansvarlig virksomhet

Eierskapsmeldingen viser hvordan statens eierskap kan bidra til høyest mulig avkastning og gode tjenester, samtidig som selskapene driver ansvarlig og bidrar til å akselerere det grønne skiftet. Hensynet til bærekraft i statens mål som eier er tydeliggjort og forsterket i den nye Eierskapsmeldingen, og selskapene har fått flere og tydelige forventninger i områdene klima, naturmangfold og økosystemer, risikostyring, åpenhet og rapportering, arbeidsvilkår og lønn og godtgjørelse.

Reidun Blehr Lånkan, Direktør Eierskapsavdelingen, Nærings- og fiskeridepartementet


Panelsamtale om oppfølging av statens forventninger

Panelsamtale om hvordan selskaper med statlig eierskap følger opp statens forventninger. Både gjennom direkte eierskap og sektorpolitiske mål.

Reidun Blehr Lånkan, Direktør Eierskapsavdelingen – NFD
Marius Holm, Konserndirektør Marked og Samfunnskontakt i Vy
Marte Stabbetorp, Seniorrådgiver Bærekraft i Vinmonopolet
Anne Kristine Nyberg Arnholdt, Leder Strategi og Finans i Space Norway
Kia Luise Klavenes, Head of ESG Strategy & Transformation, KPMG


Dobbel vesentlighet – fra compliance til strategisk transformasjon

Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) krever at selskapet gjennomfører en dobbel vesentlighetsanalyse for å identifisere de påvirkninger, risikoer og muligheter som et selskap skal fokusere sitt bærekraftarbeid rundt. Men hvordan går man fra en compliance øvelse til integrering av ESG i strategi og forretningsmodell?

Kia vil sammen med gjester gi eksempler på hvordan det å oppfylle regulatoriske rapporteringskrav kan bidra til langsiktige omstillingsmål og være en løftestang for forretningsutvikling.

Kia Luise Klavenes, Head of ESG Strategy & Transformation, KPMG

 

Klimaomstillingsplaner som veikart for grønn konkurransekraft

I kraft av CSRD må mange selskaper nå etablere en strategisk plan for å redusere sitt klimafotavtrykk og tilpasse seg virkningene av klimaendringer. En plan kan inkludere reduksjon av karbonutslipp, fremme av fornybare energi, økt energieffektivisering, omlegging til lavutslippsalternativer samt beskyttelse av naturressurser og tilpasningstiltak for å møte klimaendringens konsekvenser.

I samtalen med Mike og Eivind diskuterer vi muligheter og utfordringer selskaper møter når de skal tilpasse forretningsmodeller og verdikjeder i det grønne skiftet.

Mike Hayes, Head of KPMG Global Decarbonization Hub
Eivind Archer, Head of Climate & Decarbonization, KPMG
Kia Luise Klavenes, Head of ESG Strategy & Transformation, KPMG


The Heat is on – en temperaturmåling av norske selskapers klimarapportering

KPMG har sett nærmere på hvordan norske selskaper rapporterer på klimarisiko, planer for omstilling, klimatiltak og hva de inkludere i sitt klimaregnskap – i tillegg til hvordan de løser taxonomirapporteringen. Kensiha og Lina tar oss igjennom noen gap og viser beste praksis.

Kenisha Wallace Johnson, ESG Advisory & Assurance
Lina Brevik, ESG Advisory & Assurance

 

Change the Course - A better World Cup – Alpinlandslagets klimasatsning

KPMG har bistått Alpinlandslaget med et forslag til omorganisering av Verdenscupen for å kutte utslipp og sikre idrettens fremtid. Vi tar en samtale om bærekraft i toppidretten.

Claus Ryste, Sportsdirektør Alpinlandslaget
Eivind Archer, Head of Climate & Decarbonization, KPMG

 

ESG-attestasjon

Attestasjon fra revisor sikrer tillitt til bærekraftsrapporten. I 2024 vil CSRD få anvendelse for de første selskapene og med det følger et krav om attestasjon. I første omgang skal attestasjonen gis med begrenset sikkerhet (limited assurance), før den på lengre sikt skal gis med betryggende sikkerhet (reasonable assurance).

Magnus Young, Head of ESG Reporting Hydro
Monica Hansen, Styreleder og Partner i KPMG

 

IFRIC agendabeslutninger og IASB arbeidsplan

Brian O’Donovan, KPMGs representant i IASBs fortolkningskomité (IFRIC) og KPMGs leder av finansiell rapportering, gir oss et innblikk i viktige agendabeslutninger og utvalgte prosjekter. Brian vil blant annet ha en gjennomgang av IASBs mange prosjekter knyttet til klima i finansregnskapet

Brian O’Donovan, Partner IFRG, KPMG

 

Utvalgte IFRS-problemstillinger

IASB har i vår kommet med en ny standard (IFRS 18) for presentasjon og noter. Standarden gir oss en ny resultatoppstilling og det introduseres krav om informasjon knyttet til ledelsens resultatmål, som er nært beslektet med APMer utenfor regnskapet.

Vi vil også ta for oss finanstilsynsaktiviteter og utvalgte problemstillinger.

Paul Larsen, Partner KPMG
Serge Fjærvoll, Partner KPMG
Vibeke Prytz Moe, Manager KPMG
Ole Follstad, Director, KPMG

 

Konferansen gir godkjent etterutdanning for revisor/regnskapsfører.

Du møter:

Brian O'Donovan

Brian O'Donovan, Partner IFRG, KPMG

Claus Ryste

Claus Ryste, Alpinlandslaget

Magnus Young

Magnus Young, Hydro

Reidun Blehr Lånkan

Reidun Blehr Lånkan, NFD

Anne Kristine Nyberg Arnholdt, Space Norway

Anne Kristine Nyberg Arnholdt, Space Norway

Marius Holm

Marius Holm, Vy

Marte H. Stabbetorp

Marte H. Stabbetorp, Vinmonopolet

Mike Hayes

Mike Hayes, KPMG

Rune Skjelvan

Rune Skjelvan, KPMG

Monica Hansen

Monica Hansen, KPMG

Cathrine Husebye Rein

Cathrine Husebye Rein, KPMG

Kia Klavenes

Kia Klavenes, KPMG

Eivind Archer

Eivind Archer, KPMG

Kenisha Wallace Johnson, KPMG

Kenisha Wallace Johnson, KPMG

Lina Brevik

Line Brevik, KPMG

Paul Larsen

Paul larsen, KPMG

Serge Fjærvoll

Serge Fjærvoll, KPMG

Vibeke Prytz Moe

Vibeke Prytz Moe, KPMG

Ole Follstad

Ole Follstad, KPMG

informative image