Dato: 21. mars 2024
Tid: 08.30 – 09.45
Sted: Webinar
Deltakeravgift: Gratis

Hjertelig velkommen til årets første ESG og IFRS oppdatering hvor vi har følgende på programmet:

ESG

 •  Gjennomgang av EFRAG sine oppdaterte versjoner av implementeringsguidene for CSRD-rapportering. Dette er retningslinjer for vesentlighetsanalysen, verdikjeden (opp- og nedstrøms), samt datapoint for kvalitativ og kvantitativ informasjon.
 • Erfaringsdeling på CSRD-rapportering – en del virksomheter har allerede begynt å bygge sin bærekraftsrapport etter oppsettet anbefalt av EFRAG, vi deler eksempler og gode råd.
 • CSRD krever obligatorisk attestasjon av ESG-rapporten med moderat sikkerhet. Vi gjennomgår attestasjonsprosessen og deler eksempler fra selskaper som har kommet i gang.

IFRS

 • Vi tar en gjennomgang av endringer i IFRS-standarder med virkning for regnskapsåret 2024:
  - Current or Non-current classification of Liabilities
  - Lease liability in a Sale and Leaseback
  - Supplier Finance Arrangements
 • Hva skjer fremover? En gjennomgang av hvilke standarder og endringer som er forventet innenfor IFRS-området.


Velkommen til webinar!
 

Du møter:

Paul Larsen

Paul Larsen, Dep. of Prof. Practice

Kia Klavenes

Kia Klavenes, ESG Adviosry & Assurance

Vibeke Prytz Moe

Vibeke Prytz Moe, AAS / Audit Corporates

Stine Ryslett

Stine Ryslett, ESG Advisory & Assurance

Serge Fjærvoll

Serge Fjærvoll, Dep. of Prof. Practice

marinne reime

Marianne Reime, ESG Advisory & Assurance

informative image