Uroens muligheter: Næringslivets forsvarsrolle

Frokostseminar: Hvilke muligheter oppstår i det urolige bildet? Vi ser nærmere på sikkerhet og næringslivets forsvarsrolle.

Frokostseminar: Hvilke muligheter oppstår i det urolige bildet?

Dato: 15. februar 2023
Tid: 08.30- 10.00. Frokost fra kl. 08.15.
Sted: Rebel (Universtitetsgata 2, Oslo) + digitalt

 

Vi lever i en stadig mer urolig verden. Cyber er kanskje den største operative trusselen mot norsk næringsliv i årene fremover. Hvem som helst fra hvor som helst kan angripe brannmuren til alt fra oljeplattformer og veitrafikksentraler til hoteller og klesbutikker. Mens alle er enige om at det er Tollvesenets jobb å sjekke mistenkelige kjøretøy på grensen, har ingen ansvaret for å sjekke nettverkstrafikk inn og ut av Norge. Det er opp til hver enkelt virksomhet å forsvare seg.

Cyberangrep fra andre nasjoner vil øke. At eksempelvis russiske myndigheter stenges ute fra de fleste arenaer der land som Norge deltar, øker Russlands behov for å innhente informasjon gjennom etterretning. Målet vil være organisasjoner og selskaper som er del av Norges kritiske samfunnsstruktur og energiforsyning.

Få, om noen, virksomheter kan stå imot en statlig etterretningsoperasjon. Vi trenger en tettere og mer effektiv samhandling med myndighetene. Ikke bare i Norge, men også i Norden og Europa ellers. Hvordan lykkes vi?

Vi inviterer til frokostseminar hvor du vil få høre fra KPMGs egne cybereksperter og ledere i noen av Norges mest sentrale virksomheter. 

 

Program kommer. 

 

Velkommen til Rebel 15. februar!

Du møter:

Hasse Kristiansen

Hasse Kristiansen, KPMG AS

Ingunn Å. Bendiksen

Ingunn Å. Bendiksen, KPMG AS

informative image