Met de Green Deal uit 2019 zet Europa volop in op de transitie naar een duurzame economie. Waar het in de oude economie vooral ging om de financiële resultaten van een bedrijf, wordt in de nieuwe economie ook gekeken naar de inzet op duurzaamheid, zoals klimaatverandering, mensenrechten en diversiteit. Nieuwe wet- en regelgeving zorgen ervoor dat deze inzet steeds minder vrijblijvend wordt.

Het verduurzamingsprogramma van de Green Deal verplicht bedrijven stapsgewijs in te zetten op mens, milieu en maatschappij: ESG (Environmental (milieu), Social (maatschappij) en Governance (bestuur).

Maar zijn bedrijven wel goed toegerust om hun bedrijfsoperatie te verduurzamen? Hoe zit het met het kennisniveau en de behoefte aan nieuwe kennis en vaardigheden op het gebied van ESG?

Lees hier de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek dat Motivaction in opdracht van het ESG Innovation Institute heeft gedaan.

Neem contact met ons op

Esther van Zeggeren

Director, Brand, Reputation & Marketing
KPMG Nederland
vanzeggeren.esther@kpmg.nl