Vraagt u zich ook wel eens af hoe groot het aantal bedrijven is dat weet welke omzet en investeringen substantieel kunnen bijdragen aan het beperken van, en aanpassen aan, klimaatverandering? Welke lessen kunnen we leren uit de eerste EU-taxonomie-rapportages om ons voor te bereiden op de rapportage over de toepassing van de taxonomie (aligned activities) in het volgende jaarverslag?  Hoe kunnen bedrijven hun bevindingen toelichten en uiteindelijk de EU-taxonomie met hun bredere ESG-strategie verbinden? Als u in één of meerdere van deze vragen geïnteresseerd bent, nodigen wij u uit om verder te lezen.

Dit rapport biedt u inzichten uit de Taxonomie-rapportages van grote ondernemingen die uw eigen taxonomie-rapportage voor het komende jaar verder kunnen verfijnen en versterken.

Uitgelicht


Double materialityThe double materiality assessment increases complexity by requiring to identify not only the undertaking’s impacts on society and the environment (impact materiality) but also how sustainability matters affect the undertaking (financial materiality).


Digital Innovations for Climate Finance ActionDigital Innovation Pavilion (DIP) [Livestream] – Blue zone
8 Nov | 16:30-18:00 EET

Global Financial Solutions Summit - Innovative green bonds and national sustainability development budgets


Innovation HUB Pavilion [Livestream] – Blue zone
9 Nov | 10:00-12:00 EET