Bij KPMG hebben we een bedrijfsstrategiemethodologie ontwikkeld om onze klanten te ondersteunen bij het opstellen en implementeren van duurzame circulaire strategieën. Deze flexibele aanpak kan worden aangepast aan de specifieke behoeften van de klant. Het is een bewezen manier om circulaire transformatieprojecten te realiseren, van strategie tot implementatie.

Een strategie voor een circulaire economie opstellen die aansluit bij uw bedrijfsambities

De aanpak van de circulaire economiestrategie van KPMG geeft een duidelijke structuur aan bedrijven die een haalbare ambitie willen ontwikkelen en inzicht willen krijgen in hoe ze tot het gewenste resultaat kunnen komen. Deze aanpak bestaat uit 4 stappen, die we in nauwe samenwerking met de opdrachtgever afronden. Als eerste beoordelen we uw huidige activiteiten en brengen we actuele waardegevallen binnen het bedrijf in kaart. Strategie is de drijvende kracht achter elk transformatieproject. Het is dus belangrijk om te kijken naar de mate van ambitie, de reikwijdte en de businesscase om circulariteit in de organisatie te verankeren. Van daaruit werken we samen met u aan het gedetailleerde strategieontwerp en wijzigingsbeheer dat nodig is voor alle functies van het bedrijf. KPMG helpt u met een bewezen methode, gebaseerd op onze sterk conceptuele 'taal voor de circulaire economie': CTI, dat we samen met WBCSD hebben ontwikkeld.

Circular Economy graph

De strategie ten uitvoer brengen

KPMG ondersteunt haar klanten bij het realiseren van hun ambitie en vastgestelde strategie door het ontwikkelen van bruikbare stappenplannen voor belangrijke bedrijfsfuncties. Deze stappenplannen laten zien wat er in de loop van de tijd gedaan moet worden om de gestelde doelen te bereiken. Daarnaast kunnen voor diverse groepen stakeholders ook programma's voor de ontwikkeling van capaciteiten worden opgesteld. Hiervoor worden groepen interne stakeholders uitgerust met de nodige kennis en vaardigheden om voorop te (blijven) lopen in de circulaire economie. 

Voor wie is het?

Deze service helpt bedrijven met ambities op het gebied van de circulaire economie die op zoek zijn naar een gestructureerde manier om de strategie voor de circulaire economie in hun organisatie te verankeren. KPMG heeft het platform om multifunctionele teams – waaronder specialisten op het gebied van strategie & bedrijfsvoering, duurzaamheid, financiën, belastingen en mensen & verandering of innovatie – samen te brengen met de mogelijkheid om een volledig transformatieproject voor de circulaire economie te realiseren.

Meer weten over circulaire strategie & implementatie?

Voor vragen kunt u contact opnemen met Arnoud Walrecht of Suzanne Kuiper.

Laatste inzichten

Neem contact met ons op