Door een groeiende wereldbevolking, waterschaarste, klimaatverandering en een gebrek aan hulpbronnen worden we voor enorme uitdagingen gesteld. Om deze het hoofd te kunnen bieden, moeten we de manier waarop we consumeren veranderen. Van lineair naar circulair. Volgens KPMG betekent dit dat we de aanwezige waarde behouden, het milieu beschermen en optimaal gebruik maken van (ruwe) materialen en producten. Hierdoor zullen we zowel economische, maatschappelijke als ecologische waarde creëren.

Nieuwe en innovatieve bedrijfsmodellen ontwikkelen en circulair samenwerken

Om een circulaire economie te kunnen realiseren, is systeem brede innovatie nodig waarbij (economische) groei los wordt gekoppeld van het gebruik van hulpbronnen. Een circulaire economie is meer dan een verzameling principes; het definieert concrete acties die inspelen op nieuwe trends en behoeften. Wij ondersteunen bedrijven in deze transitie naar circulariteit. 

KPMG ondersteunt bij circulaire waardecreatie

Het concept van co-creatie bij het ontwikkelen van toekomstbestendige strategieën en businesscases is een van de meest belangrijke elementen voor een succesvolle transitie. KPMG Sustainability kan hierbij meerwaarde bieden. Met onze uitgebreide ervaring en specialistische dienstverlening helpen wij organisaties op weg naar circulariteit. Onze diensten variëren van het ontwikkelen van een circulaire strategie en het ontwikkelen van circulaire bedrijfsmodellen tot het meten en sturen van circulariteit en het activeren van uw supply chain via ons verbeterprogramma voor productcirculariteit. Om circulaire ecosystemen met elkaar te verbinden, nemen we deel aan meerdere initiatieven en netwerken, waaronder ons kennispartnerschap met de Rabobank, onze betrokkenheid bij de ontwikkeling van het CTI-raamwerk van de WBCSD en onze samenwerking met Circular IQ.

Op dit gebied leveren wij drie verschillende diensten:

Ga in gesprek met ons

Ontdek hoe KPMG uw bedrijf kan helpen

Offerte aanvragen