Er wordt steeds meer druk uitgeoefend op bedrijven om duurzame en transparante toeleveringsketens te bouwen en om de maatschappelijke, ecologische en economische impact binnen de keten te beheersen. Van grote bedrijven wordt verwacht dat ze verantwoordelijkheid nemen voor de invloed van hun toeleveranciers op mens en milieu.

Het aantal problemen dat zich kan voordoen en moet worden aangepakt, kan ontmoedigend zijn: van het zorgen voor veilige werkomstandigheden tot het betalen van eerlijke lonen; van het beëindigen van kinderarbeid tot verbetering van de traceerbaarheid van producten; van het verkleinen van de CO2-voetafdruk en het verantwoord gebruik van water tot corruptiepreventie. Aan de andere kant wordt de druk opgevoerd door stakeholders, zoals regelgevende instanties, journalisten en consumenten die klaar staan om bedrijven ter verantwoording te roepen voor mensenrechtenschendingen en andere tekortkomingen.  

Bovendien is het bouwen van een duurzame toeleveringsketen geen gemakkelijke taak. Moderne mondiale toeleveringsketens zijn zo groot en complex dat veel bedrijven gewoon niet weten waar hun basismaterialen vandaan komen. Het verkrijgen van zichtbaarheid en controle kan een probleem zijn, net als het bijhouden van regelgeving en brancheverplichtingen in meerdere rechtsgebieden.

Hoe kunnen we u helpen

KPMG-specialisten op het gebied van duurzame toeleveringsketens en mensenrechten kunnen uw bedrijf helpen bij:

  • Het opstellen van strategie- en governance structuren;
  • Het in kaart brengen van toeleveringsketens en het volgen van ingrediënten voor producten;
  • Het vaststellen en beperken van risico's;
  • Het uitvoeren van due diligence op het gebied van mensenrechten en verbeteren van de kwaliteit van sociale nalevingssystemen;
  • Het bewaken en verbeteren van de prestaties van leveranciers;
  • Het versterken van relaties met leveranciers.

Ontdek hoe KPMG u en uw bedrijf kan helpen

Offerteaanvraag (RFP)