De implementatie van een circulaire strategie door heel de organisatie heen is een complex proces. De grootste uitdaging: er is een andere manier van denken nodig. De bedrijfsprocessen zullen bijvoorbeeld met minder en/of andere grondstoffen moeten worden uitgevoerd. Ook over afval zal anders moeten worden nagedacht. Binnen een circulair systeem bestaat dat niet meer; alles wordt gerecycled of hergebruikt en er zullen dus oplossingen moeten worden bedacht om dat voor elkaar te krijgen. Het betekent dat ‘in steen gebeitelde’ manieren van werken of inkoopcriteria losgelaten moeten worden. Nieuwe manieren van werken stuiten altijd op weerstand, ook dat is een factor om rekening mee te houden.

Waardeketen betrekken bij circulariteit

Om het extra complex te maken: circulair is niet iets wat je als organisatie alleen kunt doen, je moet jouw volledige waardeketen erbij betrekken. Samenwerken zal meer dan ooit onderdeel zijn van de aanpak. Bijvoorbeeld omdat je de waardeketen anders indeelt, waarbij benefits eerlijker verdeeld worden. Circulair heeft namelijk ook een sterke sociale kant. Het kan betekenen dat je anders gaat inkopen. Of zelfs dat je volledige businessmodel heroverwogen moet worden. En de andere kant op werkt het ook: wat gebeurt er ná jullie deel, hoe ziet de logistieke keten eruit? De oplossingen liggen steeds vaker dicht bij huis. Wat doen bedrijven in de buurt? Hoe kunnen jullie elkaar helpen? Het is een totaal systeem van lokaal produceren, wereldwijd kennis delen, sociaal werken en het ecosysteem sluiten. 

Van plan naar implementatie van circulariteit

Hoe krijg je dit voor elkaar? Allereerst gaan we samen met jou zoeken naar de change agents binnen je business, degenen die je sowieso mee moet krijgen om de verandering in je eigen organisatie in beweging te brengen. Zij zijn de eersten die getraind worden en de juiste tools moeten krijgen. Dat speelt de rest overigens niet vrij; circulair werken betekent iedereen erbij betrekken. Want iedereen van inkoop tot marketing en van schoonmaak tot de directie moet anders te werk gaan. Via trainingen gaan we aan de slag met het daadwerkelijk doorvoeren van veranderingen en helpen we met het opzetten van governance. Dat wij een goed beeld hebben van wet- en regelgeving én tax services helpt daarbij. Welke incentives zijn er, waar valt te besparen? Dit is een complex verhaal dat vaak per land verschilt en dat zelfs losstaat van sustainable reporting.  

Hoe kunnen we je helpen met circulariteit?

  • We brengen processen in kaart als slimmer inkopen, producten anders ontwerpen en zelfs goederen anders verkopen. We werken niet alleen aan het vormgeven van nieuwe manieren van werken, maar trainen ook personeel.
  • We onderzoeken de waardeketen en kijken hoe we een nieuwe samenwerking kunnen creëren met partners.
  • We kijken naar welke incentives er zijn, waar te besparen valt. Zeker bij een wereldwijde waardeketen is dat een complex spel, aangezien wetgeving per land of staat verschilt. Als KPMG maken we dit doolhof inzichtelijk.
  • We nemen de nieuwe manier van werken op in de rapportages waarin duurzaamheid een belangrijk onderdeel is.

Gerelateerde Services

Neem contact met ons op