Performance doorbraken realiseren met Operational Excellence

Performance verbeteringen zijn continu nodig om concurrenten voor te blijven en te kunnen voldoen aan de wensen van de klanten. Als organisaties niet sneller en effectiever verbeteren dan concurrenten staat de toekomst op het spel. KPMG helpt van oudsher organisaties doorbraken in kernprocessen te realiseren. Allerlei methoden kunnen wij toepassen om verbeteringen in de output van processen van organisaties te realiseren. Methoden die wij hiervoor gebruiken zijn Business process management met behulp van referentiemodellen (Powered) en Lean Six Sigma. 

Procesprestaties verbeteren met Lean Six Sigma

Klanten worden steeds kritischer, veeleisender en vragen om meer flexibiliteit, kwaliteit en snelheid in het leveren van producten en diensten. Met behulp van Lean Six Sigma realiseert KPMG een duurzame verbetering op het gebied van snelheid, kwaliteit en kosten. Centraal staan waardecreatie voor de klant en het creëren van een cultuur waarin verbetering continu aandacht heeft. Wij zijn in staat om organisaties te mobiliseren in het bereiken van deze operational excellence-doelstellingen, waarbij wij sterk insteken vanuit de 'Customer Excellence' gedachte.

Procesbeheersing en processen data gedreven verbeteren met Procesmining

Steeds vaker wordt process mining ingezet om tot procesanalyses te komen en het effect van de verbetering te kunnen volgen. Diverse IT systemen bieden de mogelijkheid om zogenaamde timestamps te leveren waarmee het gehele proces inclusief alle verspillingen zichtbaar gemaa t kan worden. Met procesmining kunnen verschillende performance dimensies van een proces, zoals doorstroom en proceskwaliteit, integraal geanalyseerd worden.

Business processen connecten met Business Process Management

Business Process Management is relevanter dan ooit. Door alle IT en Data-ontwikkelingen, continue aanscherping van wetgeving en snel veranderende business modellen wordt het modelleren van processen, IT en data steeds belangrijker. Process modellering helpt om de business processen te connecten zodat klanten een optimale Customer Journey ervaren. 

Management in control met Lean operational management

De werk en ketenprocessen in organisaties moeten bestuurd en gemanaged worden. Er is een langere termijn besturing nodig, maar ook dagelijkse aansturing van taken. In een Lean organisatie zijn zowel de langere termijn besturing als de dagdagelijkse operationele aansturing gericht op het effectief realiseren van de doelen; op een manier waarbij de mensen balans houden tussen het leveren van producten en het verbeteren van processen en diensten.

Nieuwe technologie om processen te orkestreren en te beheersen

Naast klassieke IT systemen, komen er steeds meer mogelijkheden om processen te orkestreren en te beheersen. Met proceskennis kunnen processen geoptimaliseerd worden door allerlei technologische ontwikkelingen als RPA, low code, intelligente business procesmanagement tools, case management tools, chatbots, etc. waarbij de proceskennis ingezet wordt om met machine learning en AI business processen te besturen, verbeteren en beheersen.