De financiële afdeling van een internationale organisatie is op het gebied van tax accounting aanzienlijk veranderd in de afgelopen jaren, mede door de introductie van IFRS, verscherpte regelgeving onder US GAAP en snel veranderende fiscale wet- en regelgeving. Daarnaast is er een toenemend besef onder management, aandeelhouders en andere stakeholders dat tax accounting een substantiële impact heeft op het resultaat en eigen vermogen van een organisatie. Het is hierdoor essentieel om de bijbehorende vereisten te identificeren en te verwerken in de financiële rapportages.

Relevante vragen hierbij zijn:

  • Ik doe complexe transacties waarbij meerdere belastingjurisdicties zijn betrokken; hoe kan ik de bijbehorende tax accounting-vraagstukken oplossen?
  • Ik weet niet zeker of ik belastinglatenties juist en volledig heb geïdentificeerd. Wie kan mij hierbij helpen?
  • Ik implementeer een nieuwe accountingstandaard. Zijn er ook verslaggevingsimplicaties voor tax accounting?

Voorbeelden van onderwerpen waarin wij u kunnen ondersteunen:

  • Opstellen van tax accounting ‘position papers’ voor complexe transacties.
  • Ondersteunen bij de periodieke financiële verslaglegging omtrent acute en latente belastingposities.
  • Assisteren op het gebied van tax accounting met betrekking tot nieuwe verslaggevingsstandaarden, IPO’s, GAAP-conversies of carve-outs.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Arthur Plantfeber.

Neem contact op met onze specialisten

Arthur Plantfeber

Director Capital Markets Accounting Advisory Services
KPMG Nederland
+31 (020) 656 4614
plantfeber.arthur@kpmg.nl

Neem contact met ons op