Een overname of desinvestering kent een grote verscheidenheid aan vereisten op het gebied van verslaggeving en managementrapportages. Deze specialistische en vaak subjectieve verslaggevingsonderwerpen moeten meestal worden verwerkt in een korte periode met een beperkt aantal middelen en medewerkers. Dit terwijl de onderneming juist in deze periode sterk aan verandering onderhevig is.

Aan de verkoopkant valt te denken aan een carve-out jaarrekening, terwijl aan de koopkant de financiële informatie moet worden geïntegreerd in de eigen financiële administratie.

Tevens dienen de accounting policies geharmoniseerd te worden en dient ‘Purchase Accounting’ te worden uitgevoerd (IFRS3/RJ216/ASC805). Om zorg te dragen voor een correcte verwerking van deze processen, helpen wij u met:
  • het stroomlijnen van de accounting policies tussen de kopende en verkopende partij, inclusief het kwantificeren van vereiste aanpassingen op de openingsbalans;
  • Purchase Accounting-ondersteuning onder bijvoorbeeld IFRS 3, RJ 216, ASC 805. Hierbij werken wij in geïntegreerde teams van accounting- en waarderingsspecialisten;
  • het voorbereiden van de openingsbalans van het object van koop;
  • het assisteren bij het correct verwerken van de journaalposten in uw financiële administratie en bij het opstellen van de vereiste toelichtingen in de jaarrekening;
  • het verantwoorden van earn-out regelingen in de jaarrekening bij een overname.

Neem contact op met onze specialisten

Niels Ebbinkhuijsen

Partner Capital Markets & Accounting Advisory Services
KPMG Nederland
+31 (020) 656 8685
ebbinkhuijsen.niels@kpmg.nl

Gijs de Graaff

Director Capital Markets & Accounting Advisory Services
KPMG Nederland
+31 (020) 656 7757
degraaff.gijs@kpmg.nl