Het verkopen van een bedrijfsonderdeel is iets waar de bedrijfsvoering vaak het minst op is voorbereid. De focus ligt bij het opbouwen van de organisatie, vaak niet op het verkopen ervan. Wanneer u toch besluit dat het afstoten van een onderdeel de juiste beslissing is, is het efficiënt managen van het proces voor alle stakeholders cruciaal.

Indien op de juiste manier vorm gegeven, kunnen carve-outs aantrekkelijke investeringskansen bieden. Als verkoper is uw doel de carve-out voor te bereiden op overdracht naar de koper, ongeacht of dit een private equity investeerder, een strategische koper of een spin-off is. 

Op hetzelfde moment zal het bedrijfsonderdeel dat is afgestoten zich snel en efficiënt moeten voorzien van middelen, een operationele business en de scheiding met het moederbedrijf. Daarbij moet een afweging worden gemaakt tussen de voor- en nadelen van een snelle transactie en het afstoten van een volledig operationeel onafhankelijk nieuw bedrijfsonderdeel.

Onze specialisten helpen uw organisatie met:

  • Het opstellen van een standalone carve-out jaarrekening in overeenstemming met verslaggevings- en wettelijke vereisten;
  • Het opstellen van documentatie voor uw externe accountant, op basis waarvan de accountant zijn controle kan uitvoeren;
  • Het definiëren en implementeren van interne processen en een nieuwe accounting manual, om zo na de carve-out aan zowel interne en externe verslaggevingsstandaarden te voldoen.

Neem contact op met onze specialisten

Ruben Rog

Partner Capital Markets & Accounting Advisory Services
KPMG Nederland
+31 (020) 656 8830
rog.ruben@kpmg.nl

Neem contact met ons op