Tijdens onderhandelingen over een overname, verkoop of het opzetten van een joint venture is de financiële verslaggeving een belangrijke informatiebron. Daarbij kunt u denken aan de waardering, post-deal integratie, transactie-gerelateerde verslaggevingsvraagstukken en naleving van de vereiste wet- en regelgeving. Fusies, overnames of de verkoop van een divisie leiden vaak tot complexe verslaggevingsvragen. Voorbeelden van pre- en post-deal reporting-vraagstukken

  • Een carve-out van activiteiten, inclusief het opstellen van carve-out financial statements.
  • Het inschatten van de impact op de financiële verslaggeving bij het onderbrengen van een deel van de onderneming in een joint venture.
  • De impact van een andere accounting policy of GAAP van een target op financiële overzichten bij een overname.

Onze professionals kunnen u helpen met accountingadvies tijdens de verschillende stadia van een deal. Door onze kennis van en ervaring met het transactieproces kunnen wij goed inspelen op de issues die voor, tijdens of na de deal relevant zijn voor de financiële verwerking. Met onze multidisciplinaire aanpak kunnen wij u adviseren over de meest geschikte rapportage- en integratiestrategieën. Dit doen wij in samenwerking met verschillende (sector)specialisten binnen KPMG.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Niels Ebbinkhuijsen of Gijs de Graaff.

Niels Ebbinkhuijsen

Partner Capital Markets & Accounting Advisory Services
KPMG Nederland
+31 (020) 656 8685
ebbinkhuijsen.niels@kpmg.nl

Gijs de Graaff

Director Capital Markets & Accounting Advisory Services
KPMG Nederland
+31 (020) 656 7757
degraaff.gijs@kpmg.nl