Overweeg je om openbaar te gaan?

De start van een beursgang (IPO) en het met succes afronden daarvan, vereist een strategische planning, een goed begrip en de juiste aanpak van de potentiële risico's in een dergelijk proces.

Een IPO is een belangrijke gebeurtenis in de levenscyclus van een bedrijf. Een beursgang kan de financiële kracht van een bedrijf vergroten, kapitaal verschaffen om groei te financieren, talent aan te trekken en te behouden via aandelenparticipaties, en kan het profiel van het bedrijf versterken. Een IPO is echter niet voor iedere onderneming de juiste strategie; een IPO brengt een nieuwe reeks uitdagingen met zich mee, waaronder nieuwe vereisten voor financiële verslaggeving en interne controle, aanpassing van de boekhouding, wijze van bestuur en opzet van processen.

Belangrijke uitdagingen

Een IPO vraagt ​​om intensieve voorbereidende maatregelen die veel van een onderneming vergen en vaak onder grote tijdsdruk moeten worden uitgevoerd. Hoewel bedrijven met verschillende uitdagingen worden geconfronteerd in hun IPO-proces, leert de ervaring ons dat er ook gemeenschappelijke thema's zijn:

Omvang van middelen
Het IPO-proces vereist intensieve inspanningen gedurende langere periode met strakke deadlines. U moet daarnaast ook uw aandacht geven aan het runnen van het bedrijf. Het is buitengewoon belangrijk om over voldoende aanvullende middelen te beschikken om te kunnen voldoen aan de ‘business as usual’-vereisten en de extra werklast die het IPO-proces met zich meebrengt.

Informatie
Het IPO-voorbereidingsproces omvat het identificeren, beoordelen en verwerken van veel informatie die aan het ondersteunende ‘deal’-team moet worden verstrekt en deel uitmaakt van de relevante IPO-documentatie. Dit vereist veel analysecapaciteit en tijd van uw onderneming. Wellicht ontbreekt het hieraan bij uw huidige teams of hebben zij niet de benodigde vaardigheden om hiermee om te kunnen gaan.

Relevante vaardigheden
Gezien de complexiteit die met een IPO gepaard gaat, hebt u een reeks bekwame medewerkers of professionals nodig om uw IPO-proces te ondersteunen op het gebied van financiële rapportages, belastingen, juridische zaken, interne controles, relaties met investeerders, etc. Het inhuren van al deze vaardigheden en het opbouwen van een intern team kan op korte termijn niet haalbaar zijn.

Coördinatie
Met een naadloos voorbereidingsproces kan het deal-team ervoor zorgen dat de talrijke werkprocessen gestroomlijnd werken. Degelijk en zorgvuldig projectmanagement is een must voor een succesvolle en tijdige voltooiing van alle vereiste taken en om dubbel werk te voorkomen.

Met het oog op deze uitdagingen en complexiteit hebt u een betrouwbare, onafhankelijke IPO-adviseur nodig die u door het hele proces heen kan begeleiden en u kan ondersteunen bij uw IPO-traject.

SPAC

SPAC is voor veel ervaren managementteams en sponsors een geprefereerde manier geworden om bedrijven naar de beurs te brengen. Bijgevoegd vindt u onze flyer en brochure met informatie over een SPAC-transactie en hoe we u bijstaan in een dergelijk proces. 

Hoe kan KPMG helpen

Bij KPMG hebben we alle relevante vaardigheden samengevoegd tot een brede oplossing om u alle ondersteuning en antwoorden te bieden die u nodig hebt bij het evalueren van uw IPO-traject. We bieden u een breed scala aan adviesdiensten om u te helpen bij uw IPO.

Wij kunnen u helpen bepalen of een IPO de juiste optie voor u is. We voeren een grondige beoordeling van de ‘IPO-readiness’ uit, waarbij we uw bedrijf leren kennen door uw behoeften en potentiële observaties te identificeren. Wij helpen u bij het ontwikkelen van uw 'equity story’: en zorgen ervoor dat uw financiële overzichten voldoen aan de wettelijke vereisten, adviseren u over uw belastingstructuur en helpen u een structuur te ontwikkelen met robuuste en duurzame interne controles. We bereiden u voor op de IPO, maar ook na de beursgang ondersteunen we u om ervoor te zorgen dat u over de juiste structuur beschikt om effectief als beursgenoteerd bedrijf te opereren.

Onze professionals hebben IPO-ervaring en kunnen helpen op het gebied van technische ondersteuning zodat u aan de wettelijke eisen voldoet. Wij kunnen u helpen met een efficiënte benadering voor het selecteren van de financiële informatie die in het prospectus en periodieke deponeringen moet worden vermeld.

KPMG is goed gepositioneerd om bedrijven wereldwijd van dienst te zijn. Ons internationale KPMG-netwerk kan ondersteunen bij grensoverschrijdende transacties; zo kunnen zij ook toegevoegde waarde leveren in het IPO-proces.

Neem contact op met onze specialisten

Herman van Meel

Partner Capital Markets
KPMG Nederland
+31 (020) 656 7222
vanmeel.herman@kpmg.nl

Patrick van Schijndel

Associate partner Capital Markets
KPMG Nederland
+31 (020) 656 7308
vanschijndel.patrick@kpmg.nl