Regelgevende instanties introduceren nieuwe financiële verslaggevingsstandaarden die van grote invloed kunnen zijn op de financiële verslaggeving van uw bedrijf. Dit vraagt in veel gevallen om het aanpassen van operationele processen (waaronder afsluitings- en rapportageprocessen), van de (financiële) IT-systemen en van de interne en externe financiële rapportages en om het ontsluiten van nieuwe data.

De toenemende complexiteit en voortdurend veranderende regelgeving stellen hoge eisen aan uw medewerkers, waarbij de juiste training en ondersteuning van essentieel belang is. Enkele problemen waar u tegenaan kunt lopen bij de transitie naar en implementatie van nieuwe financiële verslaggevingsstandaarden:

  • het juist en volledig beoordelen van de effecten van nieuwe standaarden voor financiële instrumenten (IFRS 9), omzetverantwoording (IFRS 15), lease accounting (IFRS 16), of verzekeringscontracten (IFRS 17);
  • het plannen en voorbereiden van de implementatie van een nieuwe verslaggevingsstandaard;
  • het implementeren van de nieuwe standaard in de (financiële en operationele) IT-systemen; en
  • het ondersteunen bij de bredere bedrijfsimplicaties, bijvoorbeeld op gebied van belastingen, HR, financiering, internal control en managementinformatie.

Contact

Wij helpen u met het implementeren van nieuwe verslaggevingsstandaarden zoals bovengenoemde IFRS 9 Financial Instruments, IFRS 15 / ASC 606 Revenue from contracts with customers, IFRS 16 / ASC 842 Leases, en IFRS 17 Insurance contracts in uw financiële verslaggeving en bedrijfsprocessen.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Ruben Rog, partner Capital Markets and Accounting Advisory Services.

U kunt ook contact opnemen met één van onze IFRS-specialisten.

IFRS 9 en IFRS 17

Wilbert Vos

Director Capital Markets & Accounting Advisory Services
KPMG Nederland
+31 (020) 656 8486
vos.wilbert@kpmg.nl

IFRS 16

Niels Ebbinkhuijssen

Partner Capital Markets & Accounting Advisory Services
KPMG Nederland
+31 (020) 656 8685
ebbinkhuijsen.niels@kpmg.nl

IFRS 15

Lawrence de Waal

Director Capital Markets & Account Advisory Services 
KPMG Nederland
+31 (020) 656 8665
dewaal.lawrence@kpmg.nl

Publicaties