Maakt u zich zorgen over de impact van een conversie naar een andere verslaggevingsstandaard op uw jaarrekening en bedrijfsvoering? Volgens ons moeten ondernemingen een conversie naar een andere verslaggevingsstandaard breder zien dan uitsluitend als een verslaggevingsvraagstuk voor de Finance-afdeling. 

Hoe om te gaan met verslaggevingsverschillen

Met onze multidisciplinaire aanpak kunnen wij u ondersteunen met het inzichtelijk maken van de wijze waarop een verandering in de verslaggevingsstandaard van invloed is op uw jaarrekening(proces) en welke (complexe) verslaggevingskeuzes mogelijk zijn, dan wel verplicht zijn. Daarbij vertalen wij deze veranderingen naar concrete acties binnen uw bedrijfssystemen, processen, personeel en bedrijfsvoering. Wij doen dit door u te ondersteunen bij het conversieproces door middel van:

  • Het uitvoeren van een initiële impactanalyse, waarin de verschillen tussen IFRS, US GAAP en NL GAAP inzichtelijk worden gemaakt;
  • Het identificeren van belangrijke verslaggevingsverschillen en de verwachte impact op de winst-en-verliesrekening, het eigen vermogen, managementinformatie en KPI’s;
  • Het schrijven van accounting position papers en ondersteuning bij de accountantscontrole;
  • Het verstrekken van advies op het gebied van projectmanagement bij een conversie;
  • Ondersteuning bij het mitigeren van onbedoelde consequenties van een conversie, bijvoorbeeld op het gebied van beloning, convenanten, dividend, etc.

Wij identificeren de belangrijke verslaggevingsverschillen voor uw onderneming tussen IFRS, US GAAP en Dutch GAAP en helpen u graag met de conversie van jaarrekeningen, managementinformatie en KPI’s.

Snelle impactanalyse bij IFRS-conversie

Voor het uitvoeren van een initiële impactanalyse bij een IFRS-conversie bieden wij de mogelijkheid gebruik te maken van onze KPMG GAAP Conversion Tool. In een online-omgeving kunt u als klant samenwerken met het KPMG-team en verschillen identificeren tussen uw huidige grondslagen en de vereisten onder IFRS. 

Neem contact op met onze specialisten

Paul Nap

Partner Capital Markets & Account Advisory Services
KPMG Nederland
+31 (010) 453 4309
nap.paul@kpmg.nl

Niels Ebbinkhuijsen

Partner Capital Markets & Accounting Advisory Services
KPMG Nederland
+31 (020) 656 8685
ebbinkhuijsen.niels@kpmg.nl

Lawrence de Waal

Director Capital Markets & Account Advisory Services
KPMG Nederland
+31 (020) 656 8665
dewaal.lawrence@kpmg.nl

Gijs de Graaff

Director Capital Markets & Accounting Advisory Services
KPMG Nederland
+31 (020) 656 7757
degraaff.gijs@kpmg.nl

Laatste inzichten