Een ontoereikend accounting manual en onvolledige verslaggevingsinstructies kunnen resulteren in incorrecte financiële rapportages. Stakeholders – zoals management, investeerders en analisten – verlangen een overzichtelijke weergave van uw resultaten, gebaseerd op correcte en consistente toepassing van accounting policies. U kunt hierbij de volgende uitdagingen tegenkomen:

  • Wordt het accounting manual consistent toegepast en worden de verslaggevingsvereisten juist weergegeven?
  • Zorgt ons accounting manual ervoor dat de resultaten op een informatieve en juiste manier worden gepresenteerd aan onze investeerders?
  • Zijn de veranderingen op verslaggevingsgebied adequaat doorgevoerd in het ERP-systeem?
  • Voldoet mijn jaarrekening aan alle toelichtingsvereisten?

Digital Accounting Manual

Uw Digital Accounting Manual maakt de financiële normen van het bedrijf beschikbaar voor uw financiële gemeenschap op een digitale en gebruiksvriendelijke manier. Het dient als de ‘single source of truth’ en bevat samenwerkingsfuncties waarmee uw financiële gemeenschap samen de financieringsnormen kan handhaven.

Waarom KPMG?

KPMG helpt om ervoor te zorgen dat uw accounting manual de meest recente verslaggevingsvereisten juist weergeeft en op een gebruiksvriendelijke manier is opgesteld. Dit doen wij onder meer door:

  • De vaktechnische juistheid en volledigheid van uw accounting manual te beoordelen of te updaten;
  • Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van verslaggeving over te brengen naar uw accounting manual en de gebruiksvriendelijkheid ervan te vergroten;
  • Verslaggevingsopties en de bijbehorende implicaties van de verschillende opties inzichtelijk te maken;
  • Geplande ERP-updates te beoordelen en de implicaties hiervan inzichtelijk te maken;
  • In een initiële beoordeling van de jaarrekening vast te stellen of deze voldoet aan de relevante toelichtingsvereisten;
  • Te ondersteunen bij het opstellen van toelichtingen voor de jaarrekening.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Niels Ebbinkhuijsen of Gijs de Graaff.

Niels Ebbinkhuijsen

Partner Capital Markets & Accounting Advisory Services
KPMG Nederland
+31 (020) 656 8685
ebbinkhuijsen.niels@kpmg.nl

Gijs de Graaff

Director Capital Markets & Accounting Advisory Services
KPMG Nederland
+31 (020) 656 7757
degraaff.gijs@kpmg.nl