Waardebepalingen kunnen nodig of gewenst zijn in het kader van fusies en overnames, voor fiscale doeleinden, voor externe verslaggevingsdoeleinden of omdat het management de waarde van het bedrijf beter wil begrijpen. Deze waardebepalingen zijn bijna altijd nodig op kritieke momenten: vanwege een acquisitie of verkoop, om onenigheid tussen aandeelhouders op te lossen of in het kader van een afrekening met de fiscus. Op zo’n moment is het zinvol om ondersteuning te krijgen van een team van experts met brede ervaring in dergelijke waarderingsvraagstukken.

Het Valuations & Modelling team van KPMG ondersteunt het management van ondernemingen bij complexe waarderingsvraagstukken om zodoende strategische besluitvorming te faciliteren. Wij werken nauw met onze klanten samen, maar zijn tegelijkertijd objectief en onafhankelijk in onze aanpak. Als waarderingsexperts zijn wij van huis uit geïnteresseerd in ‘de techniek’, maar zullen in de uitwerking van een waardebepaling altijd naar een zo pragmatisch mogelijk insteek streven.

Onze waarderingsexperts beschikken over diepgaande kennis van uw sector, waarbij sommige collega’s zich volledig hebben toegelegd op een aantal specifieke sectoren, te weten Energy & Natural Resources, Real Estate en Financial Services. Naast ondersteuning bij diverse waarderingsvraagstukken is het Valuations & Modelling team gespecialiseerd in het opzetten van robuuste financiële modellen ten behoeve van onder andere strategische business planning, fusies & overnames, financieringsvraagstukken en impairment testing.

Ondersteuning bij strategische waardebepalingen

Wij bieden ondersteuning in de vorm van strategische waardebepalingen in de volgende situaties:

 • Ondersteuning bij aankoop en verkoop van ondernemingen en bedrijfsonderdelen
 • ‘Delisting’ van een onderneming
 • Fusie tussen ondernemingen
 • Buy-out van (een deel van) de aandelen door het management
 • Verantwoording aan aandeelhouders en andere stakeholders (fairness opinions en second opinions)
 • Disputen tussen aandeelhouders
 • Strategisch waardemanagement (het identificeren van mogelijkheden tot waardecreatie)
 • Waardebepaling voor fiscale doeleinden1

Binnen de Deals praktijk van KPMG werkt het Valuations & Modelling team nauw samen met collega’s van Transaction Services, M&A, Debt Advisory, Separation & Integration en Strategy om zodoende onze klanten bij alle facetten van een transactie, op geïntegreerde wijze, te kunnen ondersteunen.

1 Bijvoorbeeld een onafhankelijke waardebepaling van intellectueel eigendom, volledige ondernemingen of bepaalde operationele activiteiten en waardebepaling voor de onderbouwing van de financieringsstructuur van een internationale deal. Wij kunnen u eveneens ondersteunen bij de afstemming van de waardebepaling met de fiscus en zullen waar nodig nauw samenwerken met de collega’s van KPMG Meijburg.

Waardebepaling voor accounting doeleinden

Wij bieden ondersteuning in de vorm van accounting technische waardebepalingen in de volgende situaties:

 • Purchase price allocations (IFRS 3 en RJ 216)2
 • Impairment testing (IAS 36)
 • Personeelsoptieplan (IFRS 2)
 • Bepaling ‘Incremental Borrowing Rates’ (IFRS 16)
 • Fair value van (portefeuilles van) investeringen (IFRS 13)

Bij dergelijke waardebepalingen werkt het Valuations & Modelling team nauw samen met de accounting specialisten van het Capital Markets Accounting Advisory Services team van KPMG.

2 Voorafgaand aan een transactie kan ook een zogenaamde Pre-Purchase Price Allocation worden uitgevoerd om zodoende inzicht te krijgen in de impact op de financial statements van de overnemende partij.

Ontwikkelen en beoordelen van financiële modellen

Robuuste financiële modellen zijn tegenwoordig onmisbaar voor organisaties. Met de juiste financiële modellen houdt management grip op de organisatie en stelt het management in staat de juiste strategische keuzes te maken. Onze modelling praktijk (pdf 862 kB) heeft ruime ervaring met het opstellen van op maat gemaakte financiële modellen, om u te ondersteunen bij strategische besluitvorming, monitoring en planning vraagstukken en bijvoorbeeld waarderings- en transactie processen. Onze dienstverlening bestaat zowel uit de ontwikkeling van modellen als de review op modellen. Onze modelling experts hebben onder andere ervaring met:

 • Waarderingsmodellen
 • Transactiemodellen
 • Strategic option modelling
 • Impairment test modelling
 • Monitoring & business planning modellen
 • Tax modelling
 • Model reviews op bestaande modellen

Waar nodig en relevant zullen onze modellers ondersteund worden door ‘subject matter’ experts binnen het KPMG netwerk. Elk model dat door onze modelling experts wordt gebouwd wordt gekenmerkt door een gedegen voorbereiding, met o.a. een analyse van de klantbehoefte, de gewenste outputs en beschikbare inputs. De modellen zelf worden gebouwd volgens een gerenommeerde modelleerstijl, die ervoor zorgt dat de modellen gestructureerd, transparant, flexibel en eenvoudig overdraagbaar zijn.

Laatste inzichten

Contact