De COVID-19-situatie: veel uitdagingen en onzekerheden voor bedrijven

COVID-19 heeft een grote impact op de huidige wereld en ontwikkelingen van bedrijven, maar kenmerkt zich vooral door onzekerheid – op zowel de korte als op de lange termijn. Om de huidige storm te doorstaan en succesvol de toekomst tegemoet te kunnen treden, vergroot een integrale benadering van de huidige COVID-uitdagingen de kans op succes en een duurzaam herstel. Een combinatie van diepgaand begrip van en grip op de (korte termijn) financiële positie, ontwikkelingen en een continue antenne om in te spelen op de dynamische marktontwikkelingen en de realiteit post-COVID is hiervoor essentieel.

KPMG Transformation, Turnaround & Restructuring (TTR) Services biedt vanuit een multidisciplinair team integrale ondersteuning aan ondernemingen en overige stakeholders bij de uitdagingen als gevolg van COVID-19. 

KPMG biedt ondersteuning bij herstructureringsprocessen

Grip op de liquiditeit en winstgevendheid

Als gevolg van de coronasituatie zijn veel bedrijven in een paar maanden tijd geconfronteerd met het wegvallen van (grote) delen van hun omzet, terwijl de kosten hetzelfde blijven. Als gevolg daarvan dienen de verwachtingen en bestaande begrotingen voor het komende jaar vaak materieel te worden aangepast. De situatie heeft in veel gevallen geleid tot forse druk op de winstgevendheid van ondernemingen en, nog belangrijker op de korte termijn, druk en spanning op de liquiditeitspositie van bedrijven.  Het korte tijdsbestek waarin deze veranderingen zich onverwacht hebben voorgedaan, de economische impact hiervan op mondiaal en nationaal niveau en de onzekerheid over het vervolg en herstel maken de huidige situatie uniek.  

Maatregelen voor en door ondernemingen

Vanuit de overheid en instituten zoals banken zijn er in korte tijd steunmaatregelen opgezet om verlichting aan bedrijven te bieden. Voorbeelden zijn de NOW-regeling, fiscale maatregelen en mogelijkheden tot uitstel van betalingsverplichtingen. Deze maatregelen bieden bedrijven lucht maar zullen eindig zijn en de uitgestelde verplichtingen zullen op een gegeven moment wel voldaan moeten worden. Daarnaast zullen veel partijen ondanks de steun niet kunnen voldoen aan de afspraken met hun bank(en) en daarover in gesprek moeten gaan. 

Ondernemingen dienen vanuit een liquiditeitsperspectief daarnaast ook te kijken naar operationele maatregelen welke op relatief korte termijn kunnen worden geëffectueerd. Te denken valt aan maatregelen ten aanzien van de kosten, het werkkapitaal en investeringen. Verdere liquiditeitssteun, al of niet ter overbrugging, kan mogelijk gevonden worden bij aandeelhouders of andere partijen. 

Echter, naast het kortetermijnperspectief dient het management zicht ook te bezinnen op de strategie en richting van de onderneming op de langere termijn post-COVID om zodoende zo goed mogelijk gepositioneerd te zijn voor een duurzaam herstel en terugkeer naar winstgevendheid. Kortom, de huidige situatie vraagt veel en in een korte tijd van ondernemingen, hun bestuurders en hun stakeholders. 

Onze aanpak

KPMG Transformation, Turnaround & Restructuring (TTR) Services ondersteunt bij het herzien en aanpassen van uw bedrijfsstrategie, het verbeteren van uw operationele en financiële prestaties en het versterken van uw relaties met alle betrokken belanghebbenden.

Onze aanpak is altijd afgestemd op uw individuele situatie en wensen en op die basis stellen wij ons team ook samen. Vanuit een multidisciplinaire team bieden wij u integrale ondersteuning aan ondernemingen en overige stakeholders bij de uitdagingen als gevolg van de pandemie. 

Neem contact op met onze specialisten

Ewald van Hamersveld

Partner
Transaction Services
KPMG Nederland
VanHamersveld.Ewald@kpmg.nl

Lourens van der Zijl

Director & Head of Restructuring
KPMG Nederland
vanderZijl.Lourens@kpmg.nl

Tom Hesselink

Partner
Deal & Growth
KPMG Nederland
Hesselink.Tom@kpmg.nl

Bud van der Schrier

Partner
Deal & Growth
KPMG Nederland
vanderSchrier.Bud@kpmg.nl

Raymond Timmer

Partner
Deal & Growth
KPMG Nederland
Timmer.Raymond@kpmg.nl